Apt_dviete_2012

Iepirkumi

 

                   Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumu

                   „ Ventilācijas sistēmas izbūve Dvietes pagasta pārvaldes ēkā ”

 

 

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība

Pasūtītāja juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447.

Kontaktpersona: Iveta Plone, Dvietes pagasta pārvaldes pārzine, tālr. 65475434, mob.t. 28377279.

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.12.2012. plkst.11:00 Ilūkstes novada pašvaldībā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, 1. kabinetā

 

Pielikumā: Tehniskā specifikācija un grafiskais materiāls

[1.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[2.] pielikums.    AVK-1.pdf

[3.] pielikums. AVK-2.pdf

[4.] pielikums. AVK-3.pdf

[5.] pielikums. AVK-4.pdf

 

 

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content