Pārvalde

dome

 

ILŪKSTES PILSĒTAS PĀRVALDE

Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, LV-5447

Reģ. Nr. 90000078782

 

Iestādes nolikums skatāms ŠEIT

 

Ilūkstes pilsētas pārvaldes struktūrvienību reglaments skatāms ŠEIT

 

Ilūkstes pilsētas pārvaldes darba kārtības noteikumi skatāmi ŠEIT

 

DARBA LAIKS

Pirmdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 17.30
Otrdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Trešdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Ceturtdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Piektdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

 

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks ir līdz plkst. 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

 

 

Iesniegumi, informācija, konsultācijas:

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC):

Tālr.: 65447850, 29151600

pasts: pasts@ilukste.lv

 

 

Saziņa ar pārvaldi:

Pārvaldes sekretāre Antra Puzinkeviča

Tālr.: 65462501

e-pasts: administracija@ilukste.lv

 

 

Norēķinu rekvizīti

!!! Norēķini ar Ilūkstes pilsētas pārvaldi veicami, norādot Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes rekvizītus:

Maksājuma saņēmējs: Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

Reģ. Nr.: 90009117568

 

Norēķinu konti:

„Swedbank”   Bankas kods: HABALV22   Konta numurs: LV25HABA0551028288065

„SEB banka”   Bankas kods: UNLALV22   Konta numurs: LV79UNLA0055002791210

„Citadele banka”   Bankas kods: PARXLV22   Konta numurs: LV05PARX0012925680001

 

Norēķinu konts nekustama īpašuma nodokļa (NĪN) un zemes nomas maksājumiem:

„Swedbank”   Bankas kods: HABALV22   Konta numurs: LV78HABA0551051979749

 Skip to content