ILŪKSTES PILSĒTAS PĀRVALDES KONTAKTI

Iestādes nosaukums: Ilūkstes pilsētas pārvalde

Reģ. Nr.: 90000078782

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

e-adrese: 90000078782

 

 

Iesniegumi, informācija, konsultācijas

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC):

Tālr.: 29151600, 65447850

e-pasts: pasts@ilukste.lv

 

 

Saziņa ar pārvaldi

Pārvaldes sekretāre Antra Puzinkeviča

Tālr.: 65462501

e-pasts: administracija@ilukste.lv

 

 

Norēķinu rekvizīti

Norēķini ar Ilūkstes pilsētas pārvaldi veicami, norādot šādus rekvizītus:

 

Maksājuma saņēmējs: Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

Reģ. Nr.: 90009117568

 

Norēķinu konti:

Bankas nosaukums Bankas kods Konta numurs
„Swedbank” HABALV22 LV25HABA0551028288065
„SEB banka” UNLALV22 LV79UNLA0055002791210
„Citadele banka” PARXLV22 LV05PARX0012925680001

 

Norēķinu konts nekustama īpašuma nodokļa (NĪN) un zemes nomas maksājumiem:

Bankas nosaukums Bankas kods Konta numurs
„Swedbank” HABALV22 LV78HABA0551051979749

 

 

 


Skip to content