Publiskā informācija SIA “Ornaments”

Valdes reglaments

Uzņēmuma valde

Īpašuma struktūra

SIA “ORNAMENTS” statūti

SIA “Ornaments” darba samaksas un socialo garantiju nolikums

SIA “Ornaments” finansējums no Valsts un pašvaldibas budžeta

Ziedojumu-dāvinājumu kārtība

Ziedojumi

Kapitalsabiedribas rādītāji 20216-2020

SIA “Ornaments” nodokļi un VSAOI 2016-2020

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2

Pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2025. gadam

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2022.-2026. gadam

 

 

 

 Skip to content