Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

 

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Kontakttālruņi: 65447850, 29151600 (pašvaldība), 66954819 (VPVKAC tīkls)

E-pasts: pasts@ilukste.lv (pašvaldība), ilukste@pakalpojumucentri.lv (VPVKAC tīkls)

 

Darba laiks

Pirmdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Otrdienās: 8.00–12.00  12.30–17.30
Trešdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Ceturtdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Piektdienās: 8.00–12.00  12.30–15.30

 

***Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi. VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji līdztekus ierastajiem pašvaldības pakalpojumiem var pieteikt arī atsevišķus pieprasītākos valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus.

***Ilūkstē VPVKAC izveidots 2015. gada 1. septembrī, paplašinot jau 2010. gadā izveidotā Ilūkstes novada pašvaldības Pakalpojumu centra darbību. Pašlaik Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas VPVKAC sadarbība pakalpojumu sniegšanā noris ar 13 valsts iestādēm:

 • Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB),
 • Lauksaimniecības datu centru (LDC),
 • Lauku atbalsta dienestu (LAD),
 • Nacionālo veselības dienestu (NVD),
 • Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA),
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP),
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA),
 • Uzņēmumu reģistru (UR),
 • Valsts darba inspekciju (VDI),
 • Valsts ieņēmumu dienestu (VID),
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA),
 • Valsts zemes dienestu (VZD),
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisiju (VDEĀVK).

***Atkarībā no pašvaldības un attiecīgās iestādes noslēgtā sadarbības līguma klientiem pieejami:

 • klātienes pakalpojumi (iesniegumu pieņemšana),
 • pilnvarotie e-pakalpojumi („e-asistents”),
 • IZMĒĢINĀJUMPROJEKTS – iestādes (VSAA un VID) speciālistu personalizētas konsultācijas videoformātā tiešsaistes režīmā („attālinātais ierēdnis”),
 • konsultācijas un palīdzība e-pakalpojumu pieteikšanā.

***Šeit var saņemt arī informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību, kā arī praktisku palīdzību darbā ar datoru un internetu.

***VPVKAC telpā klientiem ir iekārtota „darba vieta”, kurā pieejams dators ar interneta pieslēgumu, printeris, skeneris, kopētājs, eID viedkaršu lasītājs, darbojas Wi-Fi tīkls.

 

***VPVKAC izveides pamatā ir Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidiValsts pārvaldes iekārtas likuma 98. pants nosaka, ka VPVKAC valsts pārvaldes pakalpojumus pēc iespējas sniedz viena klientu apkalpošanas centra ietvaros klātienē vai elektroniski arī tad, ja to sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādes vai citi tiesību subjekti. VPVKAC darbību regulē Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 401 „Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”.

***Patlaban VPVKAC darbojas 35 pašvaldībās, kopā 131 vietās, to darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

***Kas vajadzīgs, dodoties uz VPVKAC?

 • Ierodoties VPVKAC, jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • Lai saņemtu pakalpojumus elektroniskajā vidē – elektroniskie identitātes apliecināšanas rīki: internetbankas autentifikācijas rīki (lietotāja numurs, kodu kalkulators vai viedttālrunis ar aktivizētu SmartID lietotni) vai arī eID karte, eParaksta karte, mobilā lietotne eParaksts mobile.

***Atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildu dokumenti, tāpēc iesakām iepazīties ar izvēlētā pakalpojuma aprakstu, kas atrodams sadaļā PAKALPOJUMI, uzklikšķinot uz saites, kas iekļauta pakalpojuma nosaukumā.Skip to content