Iepirkumi_Citi

Iepirkumi

 

Paziņojuma datums

Nr.

Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līguma izpildītājs

Līgumcena bez PVN (Ls)

Lēmuma pieņemšanas datums:

25.03.2015 Uzaicinājums Publiski pieejamas lapenes un tualetes būvniecība Dvietes parkā

31.03.2015. plkst.11:00

Z/S „Dambīši ”  

08.04.2015

Paziņojums par pieņemto lēmumu

05.04.2013 Uzaicinājums Slēpošanas un nūjošanas inventāra piegāde projektamLatvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programma “Promotion of healthy lifestyle in border regions of Latvia and Belarus” / “Move for life”

10.04.2013.

plkst 13.00

 I kārta

SIA “Foglan Sport”

 2758,56  11.04.2013
05.04.2013. Uzaicinājums

Ilūkstes novada Bebrenes ciema apgaismotas slēpošanas un nūjošanas trases izbūve” būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBA

08.04.2013. plkst.16.30  SIA “EMVA”  290,00  08.04.2013
05.04.2013. Uzaicinājums Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietes pagasta “Apsītēs” būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBA 08.04.2013. plkst.16.30  Astrīda Dutkeviča  250,00  08.04.2013
16.07.2012. Uzaicinājums Dvietes parka brīvdabas estrādes būvniecība

23.07.2012.

plkst.15:00

     
07.03.2012 Uzaicinājums Tehniskā projekta izstrāde Dvietes parka brīvdabas estrādei 14.03.2012. plkst.15:00      

 

 
         Iepirkumi


Skip to content