ORN_2017_02

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

 

Izziņošanas datums 11.05.2017.
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums

 

Lietotu autobusu piegāde

[1.] pielikums.

[2.] pielikums.

[3.] pielikums.

[4.] pielikums.

Iepirkuma ID ORN 2017/2
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197, e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv
Iesniegšanas termiņš 24.05.2017., plkst.11:00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz adresi ornaments@ilukste.lv


Skip to content