SIA_VCI_2015_01

Iepirkumi

 

Nolikums(.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma

[5.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[6.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

[7.] pielikums. Darbu daudzumu saraksts

[8.] pielikums. Renovējamo telpu plānojums

 

 

                              Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content