ORN2021/CA-3

Izziņošanas datums 07.12.2021.
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”
Cenu aptaujas ID ORN2021/CA-3
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197,

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 20.12.2021. plkst.13.00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz  e-pastu ornaments@ilukste.lv

SIA-ORN2021_CA-3_PielikumiSkip to content