ORN_2019_C_1

Izziņošanas datums 17.01.2019.
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums Cenu izpēte pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019.gadā”

Cenu_izpete_skelda_2019

Iepirkuma ID ORN/2019/C-1
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197,

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 29.01.2019 – 14:00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz  e-pastu ornaments@ilukste.lv


Skip to content