Aicinām veikt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Aicinām veikt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

***Atgādinām, ka līdz 16. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 16. novembrī.

***Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī Covid-19 izplatības dēļ NĪN pašlaik nav iespējams samaksāt Ilūkstes novada pašvaldības norēķinu punktos (norēķinu kases pilsētās un pagastos ir slēgtas), taču tas ir iespējams bankā vai pasta nodaļā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

***Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī norādīt precīzus datus par maksājuma objektu (īpašumu / īpašnieku).

 

Pašvaldības norēķinu konti:

 

AS „Swedbank” (HABALV22)   LV53HABA0551026255702

AS „SEB banka” (UNLALV2X)   LV05UNLA0005011130034

AS „Luminor Bank” (RIKOLV2X)   LV68RIKO0002013187612

 

***Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību norēķinu konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

***Personām, kurām objektīvu iemeslu dēļ nav iespējas izmantot norēķinu iespējas ārpus pašvaldības kasēm, nodokļa samaksas termiņš tiks pārcelts uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, un nokavējuma nauda netiks uzskaitīta. Šāds lēmums pieņemts saistībā ar Saeimā pieņemtā likumprojekta „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem.

***Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski, reģistrējot e-pasta adresi portālā www.epakalpojumi.lv vai paziņojot to pašvaldībai (nodokļu administratorei) pa e-pastu livija.bigate@ilukste.lv vai tālruni 65447872.

 Skip to content