Aktīvs seniors aktīvā vidē

Aktīvs seniors aktīvā vidē

30.marts, pavasaris kavējas, bet mēs – seniori no Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Ilūkstes, Pilskalnes,  Prodes, Subates un Šēderes cenšamies turēties pretī šī ilgi gaidītā gadalaika pārsteigumiem. Un tāpēc diskusija, kas pārvērtās praktiskās nodarbībās, sniedza mums gandarījuma sajūtu par gūtajiem iespaidiem tikšanās laikā.

 

Pasākumu ieskandināja Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra  vokālais ansamblis “Ieklausies” Dainas Paukštes vadībā, bet Ilūkstes seniores-vingrotājas Marijas Slavinskas komentējumā atdzīvināja mūsu prātus veselības veicināšanas jomā. Ar sevišķu interesi visi klātesošie uztvēra “Dejas sēdus” un nodarbību vadītāju Indru Spalviņu. Šī aktivitāte ir iekļauta ESF projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē”. Projekta vadītāja Elita Kaļiņina iepazīstināja ar projekta norisi  un aicināja ikvienu senioru iekļauties projekta aktivitātēs.

 

Cienājoties ar kafiju un uzkodām, pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās Bebrenes senioru kluba “Sidrabrasa” padomes sagatavotās krustvārdu mīklas par novada sportistiem minēšanā, ieklausījās Lorijas Kaminskas sniegtajā informācijā par Ilūkstes apvidus pensionāru biedrības aktuālākajiem pasākumiem un kārtējo reizi priecājās par Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītājas vietnieces Ingūnas Svarānes uzmundrinošiem vārdiem.

 

Paldies Ilūkstes Kultūras un mākslas centra darbiniekiem par atsaucību un atbalstu šī pasākuma organizēšanā. Mēs esam gatavi sadarbībai interesantu jauninājumu ieviešanai mūsu biedrības darbībā:

“Lai nenogurst prāts un rokas,
Lai daudz labu darbiņu nākotnē sokas!”

 

Ilūkstes apvidus pensionāru biedrības valde


Aktīvs seniors aktīvā vidē
Aktīvs seniors aktīvā vidē
Aktīvs seniors aktīvā vidē
Aktīvs seniors aktīvā vidē
Aktīvs seniors aktīvā vidē
Aktīvs seniors aktīvā vidē
Aktīvs seniors aktīvā vidē
Aktīvs seniors aktīvā vidē

Skip to content