Atbalsts kultūras programmām reģionos

Atbalsts kultūras programmām reģionos

Latgales reģiona attīstības aģentūra (LRAA) izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” atklātu projektu konkursu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2022”.

Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai Latgales reģionā, finansiāli atbalstot nozīmīgus kultūras projektus, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību.

Projektu pieteikumus, saskaņā ar konkursa nolikumu, var iesniegt elektroniska dokumenta formā vai papīra formā. Projektu pieteikumi elektroniska dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu), jānosūta LRAA, uz e-pasta adresi kultura@latgale.lv, līdz 2022. gada 31. martam, plkst. 23:59. Projektu pieteikumi papīra formā jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 31.03.2022.) uz adresi – Latgales reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401.

Projektu ieviešanas laiks ir no 2022. gada 3. maija līdz 2022. gada 15. decembrim.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projektu konkursa “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2022” nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami interneta mājas lapā www.visitlatgale.com.

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 17. martā plkst.14:00, Zoom platformā.
Semināra pievienošanās saite tiks publicēta www.visitlatgale.com, sadaļā “Latgales kultūras programma 2022”.

LRAA Latgales kultūras programmaSkip to content