Bibliotekāri aktīvi iesaistās lasīšanas veicināšanas projektā un iesaka vērtīgas grāmatas dažādām paaudzēm

Bibliotekāri aktīvi iesaistās lasīšanas veicināšanas projektā un iesaka vērtīgas grāmatas dažādām paaudzēm

***Atsaucoties projekta „Bibliotēka” aicinājumam, Latvijas bibliotekāri aktīvi iesaistījušies lasīšanas veicināšanas akcijā, iesakot, viņuprāt, pašreiz aktuālākās un vērtīgākās grāmatas. Tādā veidā ir tapuši bibliotekāru veidoti grāmatu saraksti bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem, ko lasītāji var uzmeklēt projekta „Bibliotēka” mājaslapā.

***Sarakstus veidoja vairāki desmiti publisko bibliotēku darbinieku visā Latvijā. Pārstāvētas bija bibliotēkas no Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes, Jēkabpils, Tukuma, Ogres, Preiļiem, Ikšķiles, Līvāniem, Smiltenes, Pļaviņām, Bauskas, Balviem, Ludzas, Gulbenes, Leimaņiem, Alojas, Saukas, Engures, Gāliņciema, Lēdurgas, Mārkalnes, Jaunalūksnes, Ozolaines, Jaunlaicenes, Variņiem, Naukšēniem un Sabiles. Aktīvākie bibliotekāri bijuši Ventspils pilsētā un novadā – tos pārstāvējušas četras bibliotēkas.

***Šobrīd aktuālā bibliotekāru ieteiktākā grāmata bērniem ir Rasas Dmučovskienes „Skudriņa Kāpēcīte” (ar pilnu ieteikto grāmatu sarakstu bērniem iespējam iepazīties ŠEIT). Ieteiktākā grāmata jauniešiem ir Osvalda Zebra „Māra” (ar pilnu ieteikto grāmatu sarakstu jauniešiem iespējam iepazīties ŠEIT). Pieaugušajiem bibliotekāri visbiežāk iesaka izlasīt Eves Hietamies „Tētis uz pilnu slodzi” (ar pilnu ieteikto grāmatu sarakstu pieaugušajiem iespējam iepazīties ŠEIT). Savukārt senioriem biežāk minētā grāmata ir Ingunas Baueres „Mazā klusā sirds” (ar pilnu ieteikto grāmatu sarakstu senioriem iespējam iepazīties ŠEIT).

***Bibliotekāri ir vieni no aktīvākajiem interesentiem, kas „Baltic International Bank” iniciētā lasīšanas veicināšanas projekta „Bibliotēka” veidotajā saturā ir jau kopš pirmās projekta darbības dienas. Projekta organizatori pauž prieku par lielo bibliotekāru atsaucību arī šajā akcijā.

***„Ir interesanti vērot, ka, lai arī laika gaitā mūsu dzīvē ir ienākušas tehnoloģijas, grāmatas vērtība nav mazinājusies. Tieši otrādi – tā tikai aug. Viss, kam var „uztaisīt” apdeitu, apgreidu un pārinstalēšanu, nav salīdzināms ar to spēku un enerģiju, ko autors ir ielicis grāmatā. Jā, grāmata – tā ir vērtība. Tā iekļauj sevī gan materiālo aspektu – tā ir fiziska manta –, gan unikālu, netveramu spēku un enerģiju, ko tajā ielicis grāmatas veidotājs. Tieši tāpēc pieprasījums pēc grāmatas bija, ir, un būs arī turpmāk. Liels paldies visiem bibliotekāriem, ka rūpējaties par šo vērtību saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Jūsu ieguldītais darbs ir nepārspējams,” akcijas dalībniekiem paldies saka projekta „Bibliotēka” idejas autore un iniciatore Jekaterina Belokoņa.

***Projekts „Bibliotēka” ir latviešu literatūras mecenāta „Baltic International Bank” iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā. „Bibliotēka” savu darbību sāka 2018. gadā, publicējot interviju sēriju ar Latvijas literatūrā un kultūrā nozīmīgām personām par literatūras vērtību cilvēka dzīvē. Pateicoties plašajai sabiedrības atsaucībai un iesaistei, 2019. gadā projekts tika turpināts ar ceļojošās izstādes „Dzimtas grāmata” izveidi. Pašreiz projekta organizatori gatavojas izdevuma „Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” izdošanai, kas tiek veidots sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju un top ar „Baltic International Bank” finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros regulāri tiek veidotas iniciatīvas un aicinājumi dažādām sabiedrības grupām, ar mērķi vērst uzmanību uz literatūru kā uz pārmantojamu vērtību un veicināt lasīšanas paradumu veidošanos sabiedrībā.

***Vairāk informācijas projekta „Bibliotēka” mājaslapā un sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter (@manabiblioteka).

 

Papildu informācijai:

Daiga Katrīna Bitēna

Projekta „Bibliotēka” koordinatore un satura veidotāja

daiga.bitena@gmail.com

(+371) 25629847Skip to content