Bibliotēku apmeklētāju ievērībai!

Bibliotēku apmeklētāju ievērībai!

***Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī informējam, ka no 9. novembra līdz 6. decembrim tiek noteikti jauni ierobežojumi apmeklētāju apkalpošanā Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās.

 1. Apmeklējot novada bibliotēkas, lietotājiem no 13 gadu vecuma obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā apmeklējuma laikā.
 2. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkās – 30 minūtes.
 3. Bibliotēkas sniedz apmeklētājiem iespēju izmantot datorus lietišķās informācijas ieguvei – 30 minūtes. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas.
 4. Printēšanas, skenēšanas, laminēšanas pakalpojumi lietotājiem ir pieejami, pēc katras izmantošanas darbstacijas tiek dezinficētas.
 5. Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.
 6. Lasītavas pakalpojumi nav pieejami. Lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās.
 7. Apmeklētāju skaits – ierobežots (līdz 4 apmeklētājiem vienlaikus), ievērojot 2 metru distanci (norādīta uz grīdas ar dzelteni melnām svītrām un uzlīmēm), pagastu bibliotēkās lasītāju maksimālo skaitu nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu. Ja bibliotēku vienlaikus vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).
 8. Lasītāju apkalpošana notiek šādi:
 • Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas vietā, kur tās tiek  ievietotas karantīnā uz 72 stundām.
 • Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci .
 • Lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam obligāti jāuzrāda lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments.
 • Lai mazinātu uzkavēšanās laiku bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt iepriekš, izmantojot e-katalogu vai sazinoties telefoniski, vai pa e-pastu.
 • Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
 1. Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš jāvienojas telefoniski vai e-pastā.
 2. Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas.  Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie klientu apkalpošanas letēm ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

***Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.Skip to content