Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis

Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis

***Laikā, kad valstī noteikta un ilgstoši turpinās ārkārtējā situācija, kas saistīta ar distancēšanās ievērošanu, un visi tiek aicināti palikt mājās, pirmsskolas iestādes tomēr turpina savu ierasto darbu bērnu audzināšanā, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus. Arī mūsu – Ilūkstes „Zvaniņa” – kolektīvs turpina veikt savus pienākumus klātienē un mācīt bērnus veikt vairāk labo darbu.

***Lai mūsu bērni augtu  par līdzcietīgiem pilsoņiem, kas jau no mazotnes prot parūpēties par līdzcilvēkiem, iestādē no 1. līdz 14. februārim notika labdarības akcija, kuras laikā mazie darbojās, lai sniegtu prieku un savām rokām sagādātu saldu dāvaniņu un kartīti ar vēlējumu novada sociālās aprūpes namu iemītniekiem. Tika noskaidrots, ka Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā „Ilūkste” uzturas 66 personas, bet pansijā „Mūsmājas „Dižkoks”” Dvietē mitinās 45 seniori. Visiem šiem cilvēkiem ir liegti tuvinieku apmeklējumi, un viņi nedrīkst atstāt aprūpes centra telpas, tieši tāpēc viņiem nepieciešams līdzcilvēku atbalsts, labestīgas domas un apziņa, ka par viņiem sabiedrība atceras arī šajā sarežģītajā laikā.

***Šādu ideju palīdzēja realizēt mūsu dalība Izglītības iniciatīvu centra un starptautiskās organizācijas „British Council Latvia” projektā „Darbīgās kopienas”, ar kura finansiālo atbalstu bija iespēja iegādāties vairākas cepeškrāsnis, produktus un materiālus, ar ko bērniem darboties.

***Mūsu iestādes vecāko un sagatavošanas grupu audzēkņi kopā ar skolotājām divu nedēļu garumā izgatavoja kartītes – eņģeļus, uz kuriem bērni paši uzrakstīja veselības vēlējumus un uzmundrinājumus. Par saldu dāvanu kļuva bērnu pašu rokām ceptie un krāsaini izrotātie smilšu mīklas cepumi, kurus mazās rociņas iesaiņoja glītos maisiņos katram sociālā centra iemītniekam. Pēc tam šīs sirdsveltes tika nogādātas sociālās aprūpes centriem Ilūkstē un Dvietē. Savukārt centru atbildīgie darbinieki Valentīndienas pasākumā sarīkoja sirsnīgus svētkus, kuros seniori saņēma bērnu dāvanas.

***Liels paldies par čaklo darbošanos, cepot cepumus, tos iesaiņojot un izgatavojot 111 dāvanas un apsveikuma kartītes, vecāko grupu  „Lācēns” un „Ežuks”  bērniem un skolotājām Ilonai Kūliņai, Vitai Krauklei, Lolitai Gecevičai, skolotāju palīdzēm Maritai Karpenko un Zitai Lazdānei; sagatavošanas grupu „Zaķēni”, „Rūķīši”, „Bitītes” bērniem un skolotājām Dacei Krievānei, Onai Lapai, Valentīnai Petrovskai, Litai Paluhai, Larisai Sverževskai, Helēnai Skrimblei un skolotāju palīdzēm Olgai Pormalei, Ilonai Gabrevičai un Sandrai Polginai; vidējās grupas „Saulīte” un „Ābolītis” bērniem un skolotājām Aijai Seilei un Intai Gaudzejai. Paldies par palīdzību šīs akcijas sagatavošanā arī Dainai Purvinskai un Vitai Vanagelei!

***Paldies par sadarbību Veselības centra „Ilūkste” vadītājai Zanei Buceniecei-Zībergai un darbiniecei Sandrai Kārkliņai, Ilūkstes novada Sociālā dienesta vadītājai Ingūnai Svarānei, pansijas „Dižkoks” Dvietē administratorei Līgai Kūliņai.

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja

Inga Zviedrāne

 


Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis
Projektā „Darbīgās kopienas” bērnu radītie eņģelīši iepriecina vientuļas sirdis

Skip to content