Iedzīvotājus aicina pieteikties vakcīnai pret Covid-19

Iedzīvotājus aicina pieteikties vakcīnai pret Covid-19

Iedzīvotājus aicina jau tagad pieteikties vakcīnai pret Covid-19 vietnē manvakcina.lv vai 8989, lai operatīvi plānotu un nodrošinātu vakcināciju

Tuvāko nedēļu laikā līdz maija sākumam Latvijā gaidāmas vairāk nekā 236 000 vakcīnu piegādes. Lai plānotu operatīvu un ģeogrāfiski vienmērīgu vakcinācijas procesu visā Latvijas teritorijā, iedzīvotāji jau tagad aicināti pieteikties Covid-19 vakcīnai vietnē manavakcina.lv un pa tālruni 8989.

“Aicinām pieteikšanos vakcīnai vairs neatlikt. Bieži uzklausām, ka iedzīvotāji gaida nākošo prioritāro grupu atvēršanu vai sev adresētu uzaicinājumu saņemšanu un nesteidzas ar pieteikšanos vakcīnai, jo uzskata, ka vakcīnu skaits vēl ilgi Latvijā nebūs pietiekošs. Taču tuvāko divu mēnešu laikā gaidām ievērojami lielākas vakcīnu piegādes nekā līdz šim, tāpēc aicinām aktīvi pieteikties katru, kurš vēlas savlaicīgi saņemt vakcīnu pret Covid-19,” skaidro vakcinācijas projekta vadītāja Eva Juhņēviča.

Veselības ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus pieteikties Covid-19 vakcīnai vietnē manavakacina.lv, pa tālruni 8989, lai veidotu centralizēto vakcinējamo iedzīvotāju rindu. Joprojām iedzīvotāji var izmantot iespēju un pieteikties arī pie sava ģimenes ārsta.

Ņemot vērā, ka Latvijā tuvāko nedēļu laikā līdz pat maija sākumam plānotas vakcīnu piegādes vairāk nekā 236 000 devu apmērā, pieteikties aicināti ne tikai iedzīvotāji no jau atvērtajām prioritārajām grupām, piemēram, veselības aprūpes darbinieki, iedzīvotāji vecumā virs 70 gadiem, kā arī iedzīvotāji ar hroniskām slimībām, bet arī ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Līdz ar lielāku vakcīnu apjomu vakcinācijas tempi palielināsies ne tikai jau atvērtajās prioritārajās grupās, bet arī raitāk plānots vērt vaļā nākošās iedzīvotāju grupas. Tieši pieteikšanās ļaus operatīvi plānot vakcinācijas darbu aprīlī, kad Latvijā plānots saņemt lielāku vakcīnu pret Covid-19 skaitu nekā iepriekš.

Jau šobrīd nākošo prioritāro grupu iedzīvotāju – personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kuriem ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības, personas, kuras mājas aprūpē, smagi slimas personas, personas 60-70 gadu vecumā, kā arī pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.-6. klašu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem gatavība vakcinēties ir augsta, līdz ar to šobrīd svarīgi pieteikties vakcinācijai www.manavakcina.lv, pa tālruni vai pie sava ģimenes ārsta arī nākošo prioritāro grupu iedzīvotājiem. Ikvienas nākošās vakcinējamo grupas atvēršana iepriekš tiks komunicēta.

Izglītības iestāžu darbinieku gadījumā plānots nodrošināt centralizētu attiecīgo grupu pedagogu un izglītības iestāžu darbinieku sarakstu iesniegšanu Nacionālajam veselības dienestam, lai tālāk organizētu vakcinācijas procesu, saglabājot iespēju šīs jomas pārstāvjiem paust savu izvēli vakcinēties.

Šobrīd vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 52 931seniori prioritārajā grupā “Iedzīvotāji vecumā virs 70 gadiem”, 10 054 ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki, 7 861 cilvēki ar hroniskām saslimšanām, kā arī  54164 veselības aprūpes darbinieki.

Šobrīd vietnē manavakcina.lv un pa bezmaksas tālruni 8989  kopumā pieteikušies 170 225 iedzīvotāju, vairāk kā puse norādījusi savu piederību divām prioritārajām grupām – iedzīvotāju atbilstībai senioru grupai un hronisko saslimšanu grupai.

 

Kontakti:

Veselības ministrijas vakcinācijas projekts

Agnese Strazda, agnese.strazda@vm.gov.lv, 29149306

Ieva Stūre, ieva.sture@vm.gov.lv, 29450530


Iedzīvotājus aicina pieteikties vakcīnai pret Covid-19

Skip to content