Ieguvums, darbojoties projektā KOPIENAS ASS

Ieguvums, darbojoties projektā KOPIENAS ASS

Izglītības attīstības centra (IAC) organizētie projekti ir ieguvums skolai un kopienai. Par to ir pārliecinājusies Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāju komanda, kas izmanto organizatoru piedāvāto iespēju piedalīties projektos.

 

Silvija Romaņenkova, Andželika Pabērza un Kaspars Kancāns nepilnu gadu darbojās projektā Kopienas ASS, kura mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību iedzīvināšanu ikdienas rīcībā. Kopienas ASS – tā ir atbildība, sadarbība un solidaritāte.

 

Projektā piedalījās 8 Latvijas skolu komandas no dažādām Latvijas vietām: Alūksnes, Olaines, Babītes, Rīgas, Tukuma un Špoģiem. Tas ir pirmais ieguvums – satikties ar pedagogiem un skolēniem no citām skolām, iepazīties, uzzināt, kā viņi dzīvo, kas viņiem aktuāls, dalīties pieredzē un aizbraukt ciemos. Otrs ieguvums, dabojoties IAC projektā, ir interesanti, harismātiski, radoši lektori – tie ir cilvēki, kuriem ir ko teikt un kuri prot iedvesmot. Treškārt, vasaras skola Līgatnes pagasta atpūtas un konferenču kompleksā “Ratnieki”. Organizatoru spēja vasaras skolā apvienot mācības un atpūtu ir apbrīnojama. Ceturtkārt, viss, ko projekta ietvaros iemācās pedagogi, ir jāīsteno savā skolā un kopienā, līdz ar to ieguvēji kļūst visi: gan skolēni, kas iemācījušies intervēt, rakstīt ziņu rakstus, apguvuši medijpratības noslēpumus un daudz ko citu, gan pieaugušie, kuriem jāizkāpj no komforta zonas un jāmetas izaicinājumos, ko piedāvā projekts.

 

Un pats svarīgākais šī raksta vēstījums: piedalieties IAC organizētajos projektos, jo I ir interesanti, A ir aizraujoši un C ir citādi. Abreviatūras atšifrējums ir Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāju komandas subjektīvais vēstījums pasaulei!

 

Lai krāsains un radošs rudens!

 Skip to content