BVPV_2014_1

 Iepirkumi

 

“Malkas piegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures vajadzībām”

Pasūtītājs: Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolareģ. Nr. 4231903005, nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas Nr. 90010239099

Juridiskā adrese: „Bebrenes muiža” , Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

Tālrunis/fakss 65444937, 65444936 e-pasts: skola@bebrene.lv

Kontaktpersona: Vita Stapķeviča, mob.tālr. 26593806

Iepirkuma priekšmets: Malka 800 m3 (malkas garums 3 m, malkas diametrs no 10 cm līdz              30 cm, piegādes daudzums vienā piegādes reizē 20 m3, suga: egle, priede, alksnis, bērzs, apse, (apses koku suga ne vairāk kā 15% no malkas daudzuma vienā piegādes reizē).

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014. gada 2. septembrim, plkst. 12:00

 

Nolikums   (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. Līguma projekts

 

 pazinojums BPV 2014 1

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content