ORN_2014_01

INFORMĀTĪVAIS PAZIŅOJUMS

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743

Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 65462157

e- pasts: ornamentsEtailukste.lv 

Iepirkuma priekšmets: “Kurināmās šķeldas piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN 2014/1”.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA „ORNAMENTS”,  Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz  20.01.2014. plkst. 11.00.

Nolikumu var saņemt Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv

 

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā   

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma    

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija      

 

Kontaktpersona: Jurijs Altāns

Tālrunis: 65462157; 26402197

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content