Ornaments

INFORMĀTĪVAIS PAZIŅOJUMS

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743

Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 65462157

e- pasts: ornaments@ilukste.lv  

Iepirkuma priekšmets: “Kurināmās šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN 2015/S-1”.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA „ORNAMENTS”,  Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz  19.10.2015. plkst. 11.00.

Nolikumu var saņemt Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv

Publicēšanas datums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Tehniskās specifikācijas
02.10.2015. 19.10.2015. (līdz plkst. 11:00)

“Kurināmās šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”.

Kontaktpersona: Jurijs Altāns

Tālrunis: 65462157; 26402197

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Logo

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e-pasts: ornaments@ilukste.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs:  „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-15-0117 (identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/004).

Iepirkuma procedūras nosaukums:„Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja”

Iepirkuma priekšmets:katlu mājas rekonstrukcija

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2015/1 KF”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 20.07.2015. plkst.11.00.

Nolikumu var saņemt www.ilukste.lv mājas lapā

Publicēšanas datums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš   Tehniskās specifikācijas
19.06.2015. 20.07.2015. (plkst. 11:00)  

„Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja”

Skaidrojums Nr.1

Kontaktpersona: Jurijs Altāns; tālrunis: 65462157; 26402197.

       
 

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Logo

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e-pasts: ornaments@ilukste.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-13-0076 (identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/025).

Iepirkuma procedūras nosaukums:„Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma priekšmets:katlu mājas būvniecība un tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2014/2 KF”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 18.09.2014. plkst.11.00.

Nolikumu var saņemt www.ilukste.lv mājas lapā

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 

Tehniskās specifikācijas

19.08.2014.

18.09.2014. (plkst. 11:00)

 

 „Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana” 

 

Kontaktpersona: Jurijs Altāns; tālrunis: 65462157; 26402197.

 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e-pasts: ornaments@ilukste.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs:Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-15-0117 (identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/004).

Iepirkuma procedūras nosaukums:„Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja””

Iepirkuma priekšmets:būvuzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2015/3 KF”.

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu : Pilnsabiedrība „IN PRO” reģ. Nr. 41503050076

Lēmuma pieņemšanas datums Publicēšanas datums Līguma izpildītājs

Līgumcena

(bez PVN)

10.08.2015. 11.08.2015. Pilnsabiedrība „IN PRO”, reģ. 41503050076 EUR 3 500,00

 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

 

Logo

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e-pasts: ornaments@ilukste.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-13-0076 (identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/025).

Iepirkuma procedūras nosaukums:„Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma priekšmets: katlu mājas būvniecība un tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2014/2 KF”.

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kvēle”, reģ. Nr. 43603002795

Lēmuma pieņemšanas datums

Publicēšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena

(bez PVN)

07.10.2014.

10.10.2014.

SIA „Kvēle”, reģ. 43603002795

EUR 274 643,47

 


 Par priekšizpētes veikšanu

       Saskaņā ar 2013.gada 8.aprīļa Iepirkumu uzraudzības biroja apstiprināto skaidrojumu par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai (pieejams tīmekļa vietnē – http://www.iub.gov.lv/files/upload/Skaidrojums_ligumcenas_prieksizpete_08042013.pdf) iepirkuma „Katlu mājas „Bebrenes Tehnikums siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”””, ID.Nr.ORN2014/2 KF (turpmāk – Iepirkums) komisija pirms Iepirkuma izsludināšanas veic priekšizpēti atbilstoši skaidrojumam, lai noskaidrotu paredzamo līgumcenas atbilstību tirgus piedāvājumam.

      Iepirkuma komisija pievieno paredzamo būvdarbu , materiālu, iekārtu piegādes   darbu tāmes. Lūdzam sniegt informatīvu piedavājumu par iespējamajam izmaksām un paredzamo līgumcenu nosūtot to uz e- pastu ornaments@ilukste.lv līdz 2014.gada 14.augustam, plkst.16:00.

        Norādām, ka iesniegtā informācija būs pieejama vienīgi Iepirkuma komisijai, tā nav saistoša Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanai, neuzliek nekādus pienākumus vai saistības uzņēmumam, bet Iepirkuma komisija to izmantos vienīgi Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšanai.

      Iepirkuma komisijas kontaktpersona ir Jurijs Altāns, tālr. 26402197, e-pasts: ornaments@ilukste.lv .

      Priekšizpētes veikšana iepirkumamv „Katlu mājas „Bebrenes Tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”iepirkuma identifikācijas Nr. ORN2014/2 KF


 

 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e- pasts: ornaments@ilukste.lv

Iepirkuma procedūras nosaukums: “Kurināmās šķeldas piegāde”

 Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN 2014/1”.

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu :

Par iepirkuma 1.daļu „Kurināmās šķeldas piegāde Šēderes ciema katlu mājai”, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, SIA „Latforest”, reģ. Nr. 41503040241.

Lēmuma pieņemšanas datums Publicēšanas datums Līguma izpildītājs Līgumcena (bez PVN)
22.01.2014. 27.01.2014. SIA „Latforest” reģ. Nr. 41503040241 EUR 10 998,00

Par iepirkuma 2.daļu „Kurināmās šķeldas piegāde Pašulienes ciema katlu mājai”, Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Zemnieku saimniecība „Zaļumi”, reģ. Nr. 41501016298.

Lēmuma pieņemšanas datums Publicēšanas datums Līguma izpildītājs Līgumcena (bez PVN)
22.01.2014. 27.01.2014. z/s „Zaļumi” reģ. Nr. 41501016298 EUR 17 220,00

Kontaktpersona: Jurijs Altāns; tālrunis: 654-62157; 26402197.

 

INFORMĀTĪVAIS PAZIŅOJUMS

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743

Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 65462157

e- pasts: ornaments@ilukste.lv  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

Iepirkuma priekšmets: “Kurināmās šķeldas piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN 2014/1”.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA „ORNAMENTS”,  Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz  20.01.2014. plkst. 11.00.

Nolikumu var saņemt Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Tehniskās specifikācijas

02.01.2014.

20.01.2014. (līdz plkst. 11:00)

“Kurināmās šķeldas piegāde”     

 

13.01.2014. Skaidrojums Nr.1 

Kontaktpersona: Jurijs Altāns

Tālrunis: 65462157; 26402197

 

 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743, juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr.: 654-62157, e- pasts: ornaments@ilukste.lv

Iepirkuma procedūras nosaukums: “Kurināmās šķeldas piegāde”

 Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN 2013/1”.

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: Par iepirkuma 1. daļu „Kurināmās šķeldas piegāde Dvietes katlu mājai”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads Kooperatīvā sabiedrība „Tehniskais centrs”, reģ. Nr. 41503007891.

Lēmuma pieņemšanas datums Publicēšanas datums Līguma izpildītājs Līgumcena (bez PVN)
04.12.2013. 06.12.2013. KS „Tehniskais centrs” reģ. 41503007891 Ls 10440,00

    Iepirkuma komisijas sēdē 04.12.2013. protoklos Nr. 3 pieņemts lēmums par iepirkuma 2. daļas – „Kurināmās šķeldas piegāde Pašulienes ciema katlu mājai un 3. daļas – Kurināmās šķeldas piegāde Šēderes ciema katlu mājai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

Kontaktpersona: Jurijs Altāns; tālrunis: 654-62157; 26402197.

 

 

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743

Juridiskā adrese: Jelgavas iela21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr.: 65462157

e- pasts: ornaments@ilukste.lv  

Iepirkuma priekšmets: “Kurināmās šķeldas piegāde”. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN 2013/1”.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA „ORNAMENTS”,  Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 27.11.2013. plkst. 11.00.

Nolikumu var saņemt Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Tehniskās specifikācijas

11.11.2013.

27.11.2013. (līdz plkst. 11:00)

Kurināmās šķeldas piegāde”  

Kontaktpersona: Jurijs Altāns

Tālrunis: 65462157; 26402197


Informatīvais paziņojums

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e- pasts: ornaments@e-apollo.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-13-0076 (identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/025).

Iepirkuma procedūras nosaukums:„Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma priekšmets:  katlu mājas būvniecība un tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2013/1 KF”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 29.07.2013. plkst.11.00.

Nolikumu var saņemt www.ilukste mājas lapā

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena (bez PVN)

Tehniskās specifikācijas

26.06.2013.

29.07.2013.

(līdz plkst. 11:00)

līdz

 Ls 200 000

 „Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana” 

04.07.2013 Skaidrojums Nr.1

24.07.2013 Pārtraukts

Kontaktpersona: Jurijs Altāns; tālrunis: 5462157; 26402197 ”.

Pieņemts lēmums par atklātā konkursa pārtraukšanu  SIA “ORNAMENTS 24.07.2013. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.4  par atklātā konkursa  pārtraukšanu sakarā ar atzinuma ar iebildumiem saņemšanu no LIAA.


 

Informatīvais paziņojums

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e- pasts: ornaments@e-apollo.lv

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Daudzdzīvokļu mājas  Ilūkstē, Upes ielā 2 siltumnoturības  uzlabošanas pasākumi”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-DMS-11-0320 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/146).

Iepirkuma procedūras nosaukums: “Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstē, Upes ielā 2, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 

Iepirkuma priekšmets: būvdarbi – ēkas siltumnoturības paaugstināšanai. 

 Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2012/1 ERAF”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš:  SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 16.07.2012. plkst.11.00.

Nolikumu var saņemt www.ilukste mājas lapā

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena (bez PVN)

Tehniskās specifikācijas

05.07.2012.

16.07.2012. (līdz plkst. 11:00)

līdz

 Ls 100 000

“Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstē, Upes ielā 2, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 

 12.07.2012. Skaidrojums Nr. 1

Kontaktpersona: Lilija Rēķe; tālrunis: 5462157; 28609109 ”.


PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e- pasts: ornaments@e-apollo.lv

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Daudzdzīvokļu mājas  Ilūkstē, Upes ielā 2 siltumnoturības  uzlabošanas pasākumi”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-DMS-11-0320 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/146).

Iepirkuma procedūras nosaukums: “Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstē, Upes ielā 2, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

 Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN 2012/1 ERAF”.

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūmas”, reģ. Nr. 41503035626.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publicēšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena

(bez PVN)

17.07.2012.

23.07.2012.

SIA „Jūmas” reģ. 41503035626

Ls 96 945,75

Pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu  SIA “ORNAMENTS 03.07.2012. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3 par iepirkuma pārtraukšanu sakarā ar atzinuma ar iebildumiem saņemšanu no LIAA.

Kontaktpersona: Lilija Rēķe; tālrunis: 5462157; 28609109 ”.

Informatīvais paziņojums

ERAFLIAA_LOGO isais_newES

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e- pasts: ornaments@e-apollo.lv

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Daudzdzīvokļu mājas  Ilūkstē, Upes ielā 2 siltumnoturības  uzlabošanas pasākumi”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-DMS-11-0320 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/146).

Iepirkuma procedūras nosaukums: “Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstē, Upes ielā 2, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 

Iepirkuma priekšmets: būvdarbi – ēkas siltumnoturības paaugstināšanai. 

 Iepirkuma identifikācijas numurs: „SIA ORNAMENTS NAP-2012/3”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš:  SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 25.06.2012. plkst.11.00.

Nolikumu var saņemt www.ilukste mājas lapā

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena (bez PVN)

Tehniskās specifikācijas

25.05.2012.

25.06.2012. (līdz plkst. 11:00)

līdz

 Ls 100 000

“Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstē, Upes ielā 2, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

Kontaktpersona: Lilija Rēķe; tālrunis: 5462157; 28609109 ”.

Informatīvais paziņojums

ES  kf

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743

Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 5462157

e- pasts: ornaments@e-apollo.lv

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē”, Nr. 3.DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/033.

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība līgumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Ilūkstē Brīvības, Ozolu, Avotu un Dīķu ielās””.

Iepirkuma priekšmets: Būvdarbu inženiertehniska uzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: „SIA ORNAMENTS ŪKP-2012/2”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš:  SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 02.03.2012. plkst.11.00.

Nolikumu var saņemt www.ilukste.lv mājas lapā

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena (bez PVN)

Tehniskās specifikācijas

31.01.2012.

02.03.2012. (līdz plkst. 11:00)

 Ls 12 000

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība

Kontaktpersona: Lilija Rēķe; tālrunis: 5462157; 28609109 ”.

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743

Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 65462157

e- pasts: Ornaments@e-apollo.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē”, Nr. 3.DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/033.

Iepirkuma procedūras nosaukums: “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība līgumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Ilūkstē Brīvības, Ozolu, Avotu un Dīķu ielās”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: „SIA ORNAMENTS ŪKP-2012/2”.

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INRI”, reģ. Nr. 41503010158.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publicēšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena

(bez PVN)

12.04.2012.

12.04.2012.

SIA “INRI”

 reģ. 41503010158

Ls 5956,80

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

ESkf

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743

Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 65462157

e- pasts: Ornaments@e-apollo.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē”, Nr. 3.DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/033.

Iepirkuma procedūras nosaukums: “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Ilūkstē Brīvības, Ozolu, Avotu un Dīķu ielās”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: „SIA ORNAMENTS ŪKP-2012/1”.

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils PMK”, reģ. Nr. 4543003160.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publicēšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena

(bez PVN)

16.03.2012.

20.03.2012.

SIA „Jēkabpils PMK” reģ. 45403003160

Ls 399 991,16


Iepirkumi: Skip to content