IVC_2013_01

Iepirkumi

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma

[5.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[6.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

 

[7.] pielikums. Darbu daudzumu saraksts (.xls)

[8.] pielikums. Renovējamo telpu plānojums (.jpg)

 

                              Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content