ORN_2015_01

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Logo

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e-pasts: ornamentsEtailukste.lv

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs:  „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-15-0117 (identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/004).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja”

Iepirkuma priekšmets: katlu mājas rekonstrukcija

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2015/1 KF”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 20.07.2015. plkst.11.00.

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

A pielikums: Tehniskā specifikācija

C1 pielikums: Iepirkuma līguma projekts

C2 pielikums: Līguma izpildes garantija

C3 pielikums: Garantijas laika garantija

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

D4 pielikums: Speciālista pieteikuma veidne

D5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne

D6 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne

D7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

D8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

D9 pielikums: Darbu apjomi

Tehnoloģijas projekts

 Kontaktpersona: Jurijs Altāns; tālrunis: 65462157; 26402197.

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content