ORN_2015_02

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Logo

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e-pasts: ornamentsEtailukste.lv

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs:  „Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja””, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-15-0117 (identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/004).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja””

Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2015/2 KF”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 15.07.2015. plkst.11.00.

 

Nolikums(.pdf)

Pielikumi

   

A pielikums: Tehniskā specifikācija

   

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

   

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

   

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

   

D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

   

D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne

   

D5 pielikums: CV veidne

   

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne

   

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,  apliecinājuma veidne

   

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

   

D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

 Tehnoloģijas projekts

Kontaktpersona: Jurijs Altāns; tālrunis: 65462157; 26402197.

 Skip to content