Ornaments_visi

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS).
Turpmākā informācija par Ilūkstes novada pašvaldības organizētajiem iepirkumiem meklējama vietnē www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1388

SIA „ORNAMENTS”

Iepirkumi

Pasūtītājs- SIA „ORNAMENTS”, Reģistrācijas Nr.- 41503003743

Paziņojuma datums Nr. Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līgums Lēmuma pieņemšanas datums-
17.01.2019. ORN/2019/C-1 Cenu izpēte pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019.gadā”
29.01.2019 – 14:00
01.03.2018. ORN/2018/C-1ORN/2018/C-1 Tehniskās apsekošanas atzinums atbilstoši “Būvobjekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kastaņu ielā 38, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” tehniskās apsekošanas uzdevumam
05.03.2018.
plkst. 16.00
 06.03.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

27.12.2017. Cenu izpēte Nr. ORN/2017/C-2 Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2018.gadā
10.01.2018., Plkst.14:00
 12.01.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

28.11.2017. Cenu izpēte Nr. ORN/2017/C-1 Uzņēmuma energoaudits
13.12.2017.,
plkst. 12-00
 18.12.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu
04.09.2017. ORN 2017/6 Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 44A, Ilūkstē, jumta seguma un fasādes remonts 18.09.2017., plkst.14-00
 28.09.2017.,
04.09.2017. ORN 2017/5 Jauna daudzfunkcionāla traktora ar priekšējo uzkari un sniega tīrīšanas
lāpstas iegāde
18.09.2017., plkst.11-00
 27.09.2017.,
10.08.2017. ORN 2017/4  21.08.2017., plkst.14.00   21.08.2017. Pārtraukts, sakarā ar to, ka netika iesniegts neviens
piedāvājums.
01.08.2017. ORN 2017/3 Asfaltēšanas darbi 16.08.2017., plkst.10-00
 28.08.2017.
11.05.2017. ORN 2017/2 Lietotu autobusu piegāde 24.05.2017., plkst.11-00
 05.06.2017.
28.02.2017. ORN 2017/1 Lietota autogreidera piegāde 03.04.2017., plkst. 11-00  07.04.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.12.2016. ORN/2016/2 Tirgus cenu izpēte pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2017.gadā” 27.12.2016 – (līdz plkst. 14-00)  29.12.2016.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

21.11.2016. ORN/2016/1 Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2016./2017.gada apkures sezonā 06.12.2016. – (līdz plkst. 14-00)   02.12.2016. Tirgus cenu izpēte tiek pārtraukta sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas Instrukcijā pretendentiem.
02.10.2015. ORN 2015/S-1 “Kurināmās šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai” 19.10.2015. (līdz plkst. 11-00) 29.10.2015

Paziņojums par pieņemto lēmumu

27.07.2015. ORN2015/3 KF „Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība- katlu māja”” 10.08.2015. (līdz plkst. 11-00)  

12.08.2015. Pārtraukts

SIA “ORNAMENTS” 12.08.2015. Iepirkuma komisijas sēdē protokols Nr.4 pieņem lēmumu  par iepirkuma procedūras  pārtraukšanu sakarā ar to, ka komisija konstatēja, ka nolikuma iekļautās prasības neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma vadlīnijām.

01.07.2015. ORN2015/2 KF „Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība- katlu māja”” 15.07.2015. (plkst. 11-00) 22.07.2015. Pārtraukts

SIA “ORNAMENTS” 22.07.2015. Iepirkuma komisijas sēdē protokols Nr.3 pieņem lēmumu  par iepirkuma procedūras  pārtraukšanu sakarā ar to, ka iesniegtais piedavājums pārsniedz uzņēmuma finansu iespējas.

19.06.2015. ORN2015/1 KF „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība- katlu māja”

Skaidrojums Nr.1

20.07.2015. (plkst. 11-00) 28.07.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

19.08.2014. ORN2014/2 KF „Katlu mājas „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana” 18.09.2014. (plkst. 11-00) 07.10.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Par priekšizpētes veikšanu
02.01.2014. ORN 2014/1 Kurināmās šķeldas piegāde 20.01.2014. (līdz plkst. 11-00) 22.01.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

11.11.2013. ORN 2013/1 Kurināmās šķeldas piegāde 27.11.2013. (līdz plkst. 11-00) 04.12.2013.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

26.06.2013. ORN2013/1 KF „Katlu mājas „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”

04.07.2013 Skaidrojums Nr.1

29.07.2013.

(līdz plkst. 11-00)

24.07.2013 Pārtraukts
25.05.2012. SIA ORNAMENTS NAP-2012/3 “Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstē, Upes ielā 2, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 25.06.2012. (līdz plkst. 11-00)
31.01.2012. SIA ORNAMENTS ŪKP-2012/2 Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība 02.03.2012. (līdz plkst. 11-00) 12.04.2012.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

IepirkumiSkip to content