ORN_2016_02

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

 

Izziņošanas datums 09.12.2016
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums

Tirgus cenu izpēte pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2017.gadā”

Iepirkuma ID ORN/2016/2
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197, e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv
Iesniegšanas termiņš 27.12.2016 – 14:00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz adresi ornaments@ilukste.lv


Skip to content