ORN_2017_04

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

 

Izziņošanas datums 10.08.2017.
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 44A, Ilūkstē, jumta seguma un fasādes remonts

1. pielikums

Pieteikums;

2. pielikums

Tehniskā specifikācija;

3. pielikums

Finanšu piedāvājuma (veidlapa);

4. pielikums

Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (veidlapa);

5. pielikums

Objekta apsekošanas akts (veidlapa);

6. pielikums

Līguma projekts.

Krāsu pase jumtam un fasādei

Māja Raiņa ielā 44A, Ilūkstē

Jumta seguma, skārda veidgabalu un lietus ūdens noteku krāsa RR 887 (šokolādes brūns)
Sienas CAPAROL 3DPlus katalogs, Curry 80 L88-C26-H90
Cokola daļa, h= 10cm virs pagraba loga un jumta vēja kaste CAPAROL 3DPlus katalogs, Amber 20 L66-C8-H62
Iepirkuma ID ORN 2017/4
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197, e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv
Iesniegšanas termiņš 21.08.2017., plkst.14.00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz adresi ornaments@ilukste.lv


Skip to content