Kustamās mantas atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

SIA “ORNAMENTS”  rīko kustamās mantas atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nr. Nosaukums Kustamās mantas nosacītā cena
1. Trīs korpusu arkls 25,00
2. Trīs korpusu arkls 40,00
3. Traktors (buldozers) DT-75 900,00
4. Kartupeļu racējs KTH-2B 300,00
5. Kartupeļu racējs KTH-2B 200,00
6. Kartupeļu stādāmā mašīna 120,00
7. Kultivators ar drupinātāju KS-4 100,00
8. Kultivators ar ecēžām KS-4 100,00
9. Piekabe 2PTS-4M 400,00
10. Rotācijas pļaujmašīna 150,00
11. Siena grābeklis Dobilas 3 250,00
12. Vagotājs OKH-8y 70,00
13. Vagotājs OKH-8y 80,00

Izsole notiks: 2020.gada 27.februārī plkst.11.00

Izsoles norises vieta – Ilūkste, Jelgavas ielā 21, SIA “ORNAMENTS (2.stāvā, 8.kab.).

Izsoles solis: 5,00 EUR

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda 10,00 EUR apmērā jāiemaksā SIA “ORNAMENTS” norēķinu kontā Nr. LV83HABA0551026254871, kods HABALV22, A/S Swedbanka vai uzņēmuma kasē līdz 2020.gada 27.februāra plkst. 11.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8.00 līdz 12.00 un  no 12.30 līdz 16.30 SIA “ORNAMENTS” Ilūkstē, Jelgavas ielā 21, 6. kabinetā, kā arī Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt Šēderē, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, iepriekš piezvanot pa tālr. 26563570.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latgales laiks” un  Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā,  saskaņā ar izsoles noteikumiem  (Ilūkstē, Jelgavas ielā 21, 6. kab.).

Izsoles norises vieta – Ilūkste, Jelgavas ielā 21, SIA “ORNAMENTS (2.stāvā, 8.kab.).

Tālrunis uzziņām 65462157; 26402197

Izsoles noteikumus skatīt šeitSkip to content