ORN_2017_C2

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

 

Izziņošanas datums 27.12.2017
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums Cenu izpēte pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2018.gadā”
Iepirkuma ID Cenu_izpete_skelda2017
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197,

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 10.01.2018 – 14:00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz adresi ornaments@ilukste.lv

 Skip to content