Ilūkstē plānots būvēt mācību bāzi valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes vajadzībām

Ilūkstē plānots būvēt mācību bāzi valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes vajadzībām

Ilūkstē plānots būvēt daudzfunkcionālu mācību bāzi valsts aizsardzības mācības (VAM) vajadzībām un Jaunsardzes audzēkņu apmācībai.

 

Ņemot vērā, ka VAM ieviešana saistīta ar virzību uz visaptverošu aizsardzības sistēmu, Aizsardzības ministrija ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Jaunsargu centra jaunsargu un Augšdaugavas novada pašvaldības iniciatīvu par daudzfunkcionālas mācību bāzes izveidi, tādējādi Ilūkstes Raiņa vidusskolā izveidojot VAM un Jaunsardzes vajadzībām nepieciešamo infrastruktūru.

 

Augšdaugavas novada pašvaldība plāno īstenot projektu un lūdza Aizsardzības ministrijas finansiālu atbalstu projekta realizēšanai.

 

Daudzfunkcionālā mācību bāze ir nepieciešama, lai organizētu un īstenotu VAM un Jaunsardzes dienas nodarbības, kvalitatīvas nometnes un sacensības Augšdaugavas novadā un Latgalē. Tā darbotos par atbalsta punktu apmācībām reģionā.

 

Īstenojot projektu, ir paredzēts veikt telpu remontu un pamatlīdzekļu iegādi, kā arī ierīkot klinšu kāpšanas sienu.

 

Daudzfunkcionālā mācību bāze atradīsies Augšdaugavas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Stadiona ielā 1.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 61 071 eiro.

Lai izveidotu daudzfunkcionālu mācību bāzi, Aizsardzības ministrijas plāno piešķirt pašvaldībai finansējumu 52 834 eiro apmērā. Tam gan nepieciešams valdības akcepts.

Līdz 2024.gadam VAM ir obligāti piedāvājamās izvēles priekšmets vispārējā vidējā izglītības standartā, savukārt no 2024.gada VAM būs viens no obligātajiem priekšmetiem vidējā izglītības saturā, līdzīgi kā matemātika vai latviešu valoda.

Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrijaSkip to content