Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēta konkursa „Skani, tēvu zeme!” 5 gadu jubileja

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēta konkursa „Skani, tēvu zeme!” 5 gadu jubileja

***Jau piekto gadu Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola rīkoja Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursu „Skani, tēvu zeme!” Konkursa mērķi ir apzināt un iekļaut repertuārā sava kultūrvēsturiskā novada tautas dziesmas, sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi, rosināt interesi un mīlestību par dzimto vietu, iesaistīt bērnus un jauniešus apkārtējās vides iepazīšanā un apzināt sava novada dabas bagātības, veidot jaunus, radošus kontaktus, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu, veicināt sadarbību starp Sēlijas, Latgales novadu un Lietuvas mūzikas un mākslas skolām.

***Konkurss notiek divās kategorijās – „Mūzika” un „Māksla”. Vizuālās mākslas kategorijā šogad piedalījās 18 mūzikas un mākslas skolas (Baltinavas, Dagdas, Naujenes, Kalkūnu, Ludzas, Madlienas, Viesītes, Salas, Svētes, Zilupes, Varakļānu, Špoģu, Vecumnieku, Ilūkstes, Līvānu, Kārsavas, Engures, Preiļu) ar 172 izteiksmīgiem autordarbiem trijās vecuma kategorijās un trijos tehnikas veidos: „zīmējums/grafika”,  „gleznojums”, „autortehnika/aplikācija”.

***Žūrijas komisijas sastāvā darbojās Baiba Priedīte (māksliniece, Daugavpils M. Rotko centra mācību projektu vadītāja), Zane Melāne (M. Rotko centra Galvenā krājuma glabātāja) un Svetlana Trušele (grafiķe, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” zīmēšanas skolotāja). Autoru darbos tika vērtēta atbilstība konkursa tēmai, radošā ideja, kvalitatīvs mākslinieciskais izpildījums. Katrs iesūtītais darbs bija ar mīlestību, savu stāstu veidots, kas tika pozitīvi atzīmēts no žūrijas puses. Darbu izvērtēšana notika ļoti skrupulozi, lai no lielā klāsta izvēlētos labākos un interesantākos gan stāstā, gan izpildījumā.

***Augstu novērtēti tika Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi: Annijai Jonānei 1. vieta (gleznojums),  Armandam Stalidzānam 2. vieta (autortehnika), Laurai Pavlovai divas 3. vietas (zīmējums/grafika un gleznojums). Atzinības rakstu  ieguva Armands Stalidzāns (gleznojums), Digna Valtere (autortehnika), Viktorija Rāzna (gleznojums) un Deivis Čunčulis (autortehnika).

***Laureātu darbus varēs apskatīt ceļojošā izstādē, kas sāksies Ilūkstē un apceļos Sēlijas un Latgales Mūzikas un mākslas skolas gada garumā. Paldies visām skolām par piedalīšanos, iespēju ielūkoties bērnu radītajos autordarbos, viņu individuālajā dzimtās vietas redzējumā! Mēs varam lepoties ar jaunās paaudzes patriotismu un savas zemes mīlestību, kas jūtama katrā konkursa darbā.

***Diemžēl kategorijā „Mūzika” šogad konkurss tika atcelts valstī izsludināto epidemioloģisko piesardzības pasākumu dēļ. Tomēr vēl brīdi pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem bija iespēja izbaudīt brīnišķīgu konkursa 5 gadu jubilejas koncertu. Tajā uzstājās Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste, Daugavpils Universitātes asoc. prof. Ilona Bagele un Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes maģistrantūras studenti un absolventi: Sandis Ulpe, Kristīna Zaharova, Diāna Laizāne, Natālija Kotona, Lidija Breska un koncertmeistars Eduards Zariņš. Koncertā izskanēja populāru operu ārijas, ka arī latviešu un ārzemju komponistu mūziklu fragmenti. Piesakot katru skaņdarbu, I. Bagele sniedza īsu satura tulkojumu, palīdzot klausītājiem izprast tā vēstījumu. Skolas pedagogiem bija arī iespēja pilnveidot savu profesionālo meistarību, piedaloties profesores meistarklasē „Stresa pārvarēšana uzstāšanās laikā”.

***Projekts „V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!” jubilejas gads” norisinās Valsts kultūrkapitāla fonda „Latgales kultūras programmā 2020” ar AS „Latvijas valsts meži” un Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu.


Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēta konkursa „Skani, tēvu zeme!” 5 gadu jubileja
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēta konkursa „Skani, tēvu zeme!” 5 gadu jubileja
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēta konkursa „Skani, tēvu zeme!” 5 gadu jubileja
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēta konkursa „Skani, tēvu zeme!” 5 gadu jubileja
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēta konkursa „Skani, tēvu zeme!” 5 gadu jubileja
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēta konkursa „Skani, tēvu zeme!” 5 gadu jubileja
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēta konkursa „Skani, tēvu zeme!” 5 gadu jubileja
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēta konkursa „Skani, tēvu zeme!” 5 gadu jubileja

Skip to content