Ilūkstes novada bibliotēku lietotājiem!

Ilūkstes novada bibliotēku lietotājiem!

No 12 .janvāra novada bibliotēkas būs atvērtas grāmatu izsniegšanai, bet  lasītavu apmeklējumiem tās arī turpmāk būs slēgtas

 • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam (prasība neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu vecumam un cilvēkiem, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ maskas nevar lietot) obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs. Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas.
 • Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 m2.
 • Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos.
 • Bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkas telpās drīkst uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
 • Bibliotēkas turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.
 • Bibliotēkas apmeklētājiem nav pieejami datori publiskai lietošanai.
 • Bibliotēkās nenotiek klātienes pasākumi, lietotāju apmācības un citas aktivitātes.
 • Bērnu bibliotēka un pagastu bibliotēku bērnu  nodaļas  būs pieejamas tikai grāmatu saņemšanai un izsniegšanai , datori un bērnu izklaides stūrītis izklaidei nebūs pieejami.
 • Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).
 • Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti izmantot pakalpojumus attālināti
 • Aicinām sekot līdzi jaunumiem Ilūkstes novada mājas lapā ilukste.lv
 • Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.


Skip to content