Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti

Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti

***2020. gada vasarā (jūlijā) Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” tika sākti un vēl šobrīd turpinās vērienīgi remontdarbi. Iestādes ēka uzbūvēta pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās, darbu iestāde uzsākusi 1988. gada novembrī, kopš tā laika ir mainīti logi, ārdurvis, jumta segums, siltinātas ārsienas, bet visaptveroši kapitāli remontdarbi ēkas iekšpusē nav veikti, izlīdzoties vien ar ikgadējiem kosmētiskajiem remontiem.

***Kopš jūlija SIA „Jēkabpils PMK” būvnieki jau ir veikuši remontus trīs iestādes grupās, divās darbs turpinās. Atjaunotajās telpās demontē liekās konstrukcijas, atjauno novecojušās inženierkomunikācijas, veic elektroinstalācijas darbus, remontē virtuvītes un sanitārās telpas, ieklāj jaunas flīzes un linoleju, uzstāda jaunu santehniku, radiatorus, maina durvis un krāso sienas. Telpām izraudzīti bērnudārza videi ļoti piemēroti krāsu toņi un materiāli, piemēram, trokšņus slāpējošs un neslīdošs linolejs. Grupu telpas kļūst gaišas, mājīgas, telpu krāsojums – dzīvespriecīgs un saulains.

***Būvdarbi tiek organizēti, ievērojot drošības prasības, kas noteiktas Covid-19 izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā. Celtnieki nokļūšanai remontējamās telpās izmanto avārijas izejas un kāpnes, lieto sejas maskas, dezinficē rokas. Mācību un audzināšanas  procesa organizācija būvdarbu laikā netiek traucēta, jo remontējamo grupu bērniem tiek nodrošinātas citas telpas, kas ir piemērotas viņu vajadzībām.

***Remonti tiek veikti pašvaldību investīciju projektā ar Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu. Ilūkstes PII „Zvaniņš” kolektīvs uzskata, ka veiktie darbi ir būtisks un lietderīgs ieguldījums drošas, mūsdienīgas un sakārtotas vides radīšanā pašiem mazākajiem novada iedzīvotājiem.

***Pateicamies Ilūkstes novada pašvaldībai, domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam, deputātiem, Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei Līgai Bukovskai par iniciatīvu projekta realizēšanā un finansiālo atbalstu, SIA „Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājam Mārim Dimantam, būvdarbu vadītājam Andrim Bukam un komandai – par darbu veikšanu.

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”

vadītājas vietniece izglītības jomā

Vita Vanagele


Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti
Ilūkstes PII „Zvaniņš” tiek veikti telpu remonti

Skip to content