Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbos ieskanas Jāņa Ivanova skicējums un vokalīze

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbos ieskanas Jāņa Ivanova skicējums un vokalīze

***Preiļu pagasta Babru sādžā dzimis komponists par kuru „Letonikā” raksta: „Jānis Ivanovs – visievērojamākais latviešu simfoniķis, kura devums šajā žanrā neatpaliek no pasaules mūzikas virsotnēm. Jau kopš agras bērnības J. Ivanova  mājās tiek celtas godā pasaules literatūras vērtības, mūzika, tēlotājmāksla. Kad bez muzikālām interesēm vecāki pamana arī dēla dotības zīmēšanā un gleznošanā, novērtētas un atbalstītas tiek abas. Māksla un mūzika it kā caurstrāvo katru J. Ivanova māksliniecisko ideju. Atsakoties no dzejteksta, bet dodot tikai poētiskus nosaukumus (Poēma, Leģenda, Mazurka, Romance, Skicējums), Ivanovs glezno ar skaņu krāsām, harmonijām, tonalitātēm un aizsāk jaunus žanrus – skicējumu un vokalīzi”.

***Par godu izcilajam komponistam Preiļu Mūzikas un mākslas skola organizēja jaundarbu konkursu mūzikā un mākslā. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar interesi veidoja Jāņa Ivanova vokalīzes krāsās. Radošums un krāsu, laukumu mijiedarbības daudzveidība atspoguļojās katra autora redzējumā, izjūtās, pildot šo interesanto uzdevumu.

***Patiess prieks par rezultātu un darbu novērtējumu! Pirmo vietu savā vecuma grupā ieguva Evelīna Možeiko ar darbu „Tēlu sintēze”. Otro vietu ieguva savās vecuma grupās – Justīne Lepa ar darbu „Rudens noskaņā”, Odrija  Purvinska ar darbu „Skaņas lapu putenī”, Edgars Sarbajs ar darbu „Ķēriens”, Amanda Egle ar darbu „Instrumentu skaņas” un Ērika Dombrovska ar darbu  „Pasaules instrumenti J. Ivanova mūzikā ”. Trešo vietu savā vecuma grupā ieguva Ervīns Vasiļevskis ar darbu „Ritms”. Atzinība tika piešķirta Armandam Stalidzānam par darbu „Krāsu  skaņas”, Viktorijai Rāznai par darbu „Ziedos”,  Ritvaram Macānam par darbu „Rudens noskaņa” un Dairim Permanickim par darbu „Mūzikas dinamika”.

***Paldies pedagogiem Leldei Kundziņai, Ērikam Valpēteram un Olgai Rakelei! Lai radošums neapsīkst un veiksme turpmākajos konkursos!

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas

direktore

Ilona Linarte-Ruža


Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbos ieskanas Jāņa Ivanova skicējums un vokalīze
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbos ieskanas Jāņa Ivanova skicējums un vokalīze

Skip to content