Jauniešiem vasarā pieejamas vairāk nekā 60 brīvprātīgā darba iespējas visā Eiropā

Jauniešiem vasarā pieejamas vairāk nekā 60 brīvprātīgā darba iespējas visā Eiropā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina 18 līdz 30 gadu vecus jauniešus, kuri vasarā vēlas sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai, iegūt pieredzi un doties piedzīvojumā, izmantot plašu brīvprātīgā darba iespēju klāstu visā Eiropā. Vasaras periodā www.pieredzet.lv pieejami ap 60 dažādi brīvprātīgā darba piedāvājumi vairāk nekā 20 dažādās valstīs. Rosinām nekavēties un izdarīt savu izvēli jau tagad!

 

“Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē var reģistrēties jaunieši no 17 gadu vecuma, taču pieteikties brīvprātīgā darba projektiem –  vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Jauniešus, kuriem ir vēlme doties brīvprātīgajā darbā, lai redzētu un pieredzētu, aicinām iepazīties ar informāciju www.pieredzet.lv. Datubāzē vasaras periodā pieejami ap 60 piedāvājumi brīvprātīgam darbam vairāk nekā 20 dažādās valstīs, piemēram, Grieķijā, Turcijā, Portugālē, Francijā, Itālijā, Spānijā u.c. Arī piedāvāto tēmu klāsts ir daudzveidīgs, kas sniedz iespēju katram atrast sev atbilstošāko – sākot no vides ilgtspējas un zaļā dzīvesveida līdz kultūras un sporta jautājumiem.

 

Skatoties brīvprātīgā darba iespējas “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē, svarīgi izvēlēties sadaļu, kas domāta tieši jauniešiem – tad būs redzami pieejamie piedāvājumi. Savukārt reģistrējoties un pārdomāti izveidojot savu profilu, būs iespēja pieteikties konkrētiem interesējošiem projektiem. Iesakām datubāzē norādīt arī laika periodu, kad jaunietim būtu iespēja doties brīvprātīgajā darbā, lai organizācijas pašas varētu piedāvāt pievienoties saviem projektiem. Līdz šim datubāzē reģistrējušies 3 454 jaunieši no Latvijas.

 

Organizāciju datubāzē iespējams izvēlēties atbalsta organizāciju, kas atrodas Latvijā un palīdzēs sagatavoties ārzemju brīvprātīgā darba pieredzei. Ja jaunietis izvēlējies darboties brīvprātīgā darba grupā, tad atbalsta organizācija nav nepieciešama. Šobrīd organizāciju datubāzē atrodamas 5448 organizācijas, tai skaitā 183 no Latvijas, 461 no Spānijas, 192 no Portugāles, 639 no Itālijas, 548 no Francijas u.c. valstīm.

 

Jaunietis var izvēlēties brīvprātīgā darba aktivitātes veikt individuāli vai grupās. Individuālā brīvprātīgā darbā ir iespēja iesaistīties organizāciju, kas sniedz labumu vietējai kopienai, darba ikdienā. Tā ilgums ir no 2 līdz 12 mēnešiem, taču atsevišķos gadījumos, piemēram, personām ar ierobežotām iespējām –  no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem. Savukārt brīvprātīgais darbs grupās ilgst no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem, un dalībniekam ir iespēja darboties 10 līdz 40 brīvprātīgo grupā no vismaz 2 dažādām valstīm.

 

Brīvprātīgajā darbā var doties bez maksas un brīvprātīgais par to nesaņem atlīdzību. Tomēr brīvprātīgajiem, kas piedalās “Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātēs, tiek segti ceļa izdevumi uz izvēlēto valsti (turp un atpakaļ), uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un ēdināšana), sabiedriskā transporta biļetes u.c. Papildu tiek nodrošināta veselības un dzīvības apdrošināšana, kabatas nauda personīgajiem izdevumiem, sagatavošanās un izaugsmes mācības, kā arī vietējās valodas apguves kursi. Jauniešiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, invaliditāti, tiek segtas arī ar to saistītās izmaksas. Pēc brīvprātīgā darba veikšanas dalībnieki saņem Youthpass sertifikātu par iegūtajām kompetencēm, kas kalpos kā vērtīgs papildinājums CV.

 

Jauniešiem, kuri vēl nevar izlemt, vai pieteikties brīvprātīgā darba projektam kādā no Eiropas valstīm – iedvesmai iesakām brīvprātīgā darba un citu jauniešu projektu pieredzes stāstus lūkot jaunatne.gov.lv sadaļā ”Pieredze”.

 

Programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt solidaritāti un uzlabot jauniešu kompetences, risinot vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. 2022. gadā brīvprātīgā darba un solidaritātes projektu aktivitātēm programmas ietvaros Latvijai atvēlēti 1.4 miljoni eiro. 2021. gadā 78 Latvijas jaunieši devās uz ārvalstīm veikt brīvprātīgo darbu. Populārākie galamērķi Latvijas jauniešiem brīvprātīgā darba veikšanai bija Grieķija, Itālija, Gruzija un Horvātija. Plašāka informācija par programmu, tās projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

 

Par “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanas periods no 2021. –  2027. gadam ir turpinājums iepriekšējam programmas posmam, kas ilga no 2018. līdz 2020. gadam. Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu Latvijā, savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu.

 

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

 

Informāciju sagatavoja:
Egija Ļuļēna
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: egija.lulena@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251

 Skip to content