LNB kolekcijām „Periodika.lv” un „Grāmatas” jauns saturs un brīvpiekļuve līdz gada beigām

LNB kolekcijām „Periodika.lv” un „Grāmatas” jauns saturs un brīvpiekļuve līdz gada beigām

***2021. gadā Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas „Periodika.lv” un „Grāmatas.lv” ir papildinātas ar jaunu saturu – tie ir gan iepriekš nedigitalizēti izdevumi, gan jau pieejami materiāli, bet ar būtiskiem iztrūkstošo numuru papildinājumiem. Uzlabota arī portālu tehnoloģiskā veiktspēja. Vienlaikus noslēgtais līgums starp Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību šobrīd paredz, ka brīva piekļuve minētajām kolekcijām ikvienam interesentam būs līdz pat šī gada beigām.

***Piedāvājam ērtu apkopojumu ar digitālās bibliotēkas kolekcijām, kur pārskatāmi norādīts, kuras no tām pieejamas izmantošanai mājās, bibliotēku tīklā vai tikai LNB. Saraksts pieejams ŠEIT.

 

Jauns saturs portālā „Periodika.lv”:

 • Laikraksts „Sports” (1955–2001) – centrālais izdevums par sportu Latvijā, kas būs vērtīgs materiāls Latvijas sporta vēstures pētniekiem. Lai arī ziņas par sportu, protams, parādījās arī citos laikrakstos, pārsvarā citviet tie bija sacensību rezultātu izklāsti. „Sportā” ietverta informācija arī par treniņprocesu, intervijas ar sportistiem, ziņas par mazāk zināmiem sporta veidiem, u. tml.
 • Žurnāls „Zinātne un Tehnika” (1960–1989) – dažādu zinātņu nozaru vadošo speciālistu populārzinātniski raksti par tā laika aktualitātēm ķīmijā, bioloģijā, inženierzinātnēs, astronomijā, par datorzinātnes pirmsākumiem Latvijā, materiāli arī par humanitārajām jomām – vēsturi un filozofiju.
 • Žurnāls „Veselība” (1958–1998) – Latvijas mediķu populārzinātniski raksti par dažādām medicīnas nozarēm.
 • Zinātnisko žurnālu sērija „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa” (1992–2009) – Latvijas zinātnieku raksti un pētījumi humanitārajās zinātnēs.
 • „Rīgas Modes” (1949 –1963, kā arī laika gaitā turpmākie gadi) – pieprasītākais modes žurnāls padomju Latvijā.

Papildināts saturs portālā „Periodika.lv”:

 • „Jaunākās Ziņas” (1911–1940) – lielākais un centrālais Latvijas 1. brīvvalsts laika laikraksts.
 • „Сегодня” (1919–1940) un „Рижский вестник” (1869–1917) – lielākie laikraksti Latvijas teritorijā krievu valodā.

Jauns saturs portālā „Grāmatas.lv”:

 • „Latviešu konversācijas vārdnīca” – Latvijas 1. brīvvalsts laika nozīmīgākais enciklopēdiskais izdevums.
 • Juridisko un militāro zinātņu lekciju pieraksti – Latvijas 1. brīvvalsts laika vadošo speciālistu jurisprudencē un militārajās zinātnēs vadīto lekciju konspekti: civiltiesībās, tirdzniecības un baznīcu tiesībās, kara mākslas vēsturē, taktikā, ballistikā un militārajā topogrāfijā.

***Jaunais abu kolekciju saturs ir digitalizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts projekta „Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros.

***LNB iepazīstina ar vēl kādu jaunumu – digitālās pētniecības seriālu. Tas ir raidījums par digitālo humanitāro zinātņu resursiem un pētniecību, un šajā sērijā tiek demonstrēts, kā norit periodisko izdevumu digitalizācija – sākot ar materiāla atlasi un tā fiziskā stāvokļa izvērtēšanu un arīdzan uzlabošanu, un beidzot ar praktisku digitalizācijas tehnisko procesu.

 

Uzziņai:

***Periodisko izdevumu digitālajā krātuvē „Periodika.lv” apkopoti vairāk nekā 1400 laikrakstu un žurnālu digitālās versijas – no 1748. gada līdz mūsdienām.

***Grāmatu portālā iekļautas ap 10 000 komerciālajā apritē neesošu grāmatu (16. gs.–21. gs. sākums):

 • izdevumi, kuru izsniegšana lasītājiem, apdraud grāmatu fizisko stāvokli – galvenokārt līdz 19. gs. (ieskaitot) un 20. gs. sākumā izdoti darbi, kuri LNB krājumā ir vienā vai dažos eksemplāros;
 • nozīmīgākie darbi par Latvijas vēsturi un kultūru, t. sk., trimdā izdotie;
 • ievērojamu latviešu literatūras klasiķu nozīmīgākie darbi (t. sk., kopotie raksti, nozīmīgāko darbu pirmizdevumi), arī bērnu literatūras klasika;
 • nozīmīgākie darbi atsevišķās/konkrētās nozarēs, sākot no 19. gs. līdz mūsdienām, t. sk., uzziņu literatūra, gadagrāmatas.

Papildu informācijai:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv(link sends e-mail)
Tālr.: +371 26472501


LNB kolekcijām „Periodika.lv” un „Grāmatas” jauns saturs un brīvpiekļuve līdz gada beigām

Skip to content