Mazajiem lauksaimniekiem pieejams atbalsts investīcijām

Mazajiem lauksaimniekiem pieejams atbalsts investīcijām

No 2022. gada 1. jūnija līdz 1. jūlijam mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības“. Šī ir sestā projektu pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 9,96 miljoni eiro, t.sk. 9, 58 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējums.

Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju.

Projekta iesniegumus sagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas.

Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvaru mazo saimniecību grupā (līdz 50 ha):

 

LAD Struktūrvienība Pieejamais publiskais finansējums eiro
Austrumlatgales RLP 1 140 000
Dienvidkurzemes RLP 1 170 000
Dienvidlatgales RLP 1 965 000
Lielrīgas RLP 855 000
Viduslatvijas RLP 1 065 000
Zemgales RLP 645 000
Ziemeļaustrumu RLP 1 005 000
Ziemeļkurzemes RLP  675 000
Ziemeļvidzemes RLP 1 440 000
Kopā 9 960 000

 

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027884

E-pasts: prese@lad.gov.lvSkip to content