Nodibināta Sēlijas asociācija

Nodibināta Sēlijas asociācija

18. maijā Jaunjelgavā tikās Sēlijas pašvaldību, nevalstisko organizāciju un sabiedrības aktīvie pārstāvji no dažādām Sēlijas vietām, lai oficiāli dibinātu biedrību “Sēlijas asociācija”. Biedrības dibināšanā piedalījās arī Aizkraukles novada pašvaldības priekšsēdētājs Leons Līdums. Par jaundibinātās biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēta jaunjelgaviete Evija Vectirāne.

 

Ceļš līdz biedrības juridiskai reģistrēšanai ilga 27 gadus, pirmais lēmums par šādas organizācijas nepieciešamību radās jau Sēļu dienās 1995. gada 15. decembrī, kad pieņemts lēmums par Sēlijas asociācijas (biedrības) nodibināšanu. No 1999. gada līdz 2014. gadam domubiedru grupa bijusi Latvijas Zinātņu akadēmijas struktūrvienība (asociēta sabiedriska organizācija), bet no 2014. gada līdz 2021. gadam atradusies Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienības – Sēlijas novadu apvienības pārziņā.

 

18. maijā ir piepildījies akadēmiķa Jāņa Stradiņa ierosinājums, turpinot 1995. gada 15. decembrī dibinātās Sēlijas asociācijas kā neformālas domubiedru apvienības darbu.

 

Sēlijas asociācija ir Sēlijas pašvaldību, vietējo kopienu, biedrību un nodibinājumu, kā arī pilsoniski aktīvu Sēlijas iedzīvotāju un Sēlijas idejas atbalstītāju sadarbības platforma, kas pārstāv Sēlijas intereses un pauž Sēlijas nostāju jautājumos, kas skar Sēliju. Biedrības mērķi ir veicināt Sēlijas attīstību visās jomās, stiprināt sēļu identitāti un sekmēt dažādu institūciju un sabiedrības sadarbību Sēlijas vēsturiskās zemes un tās iedzīvotāju izaugsmei.

 

Sēlijas asociācija pārstāv Sēlijas intereses Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna izstrādē un izpildē, piedalās Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomē, kā arī darbojas kā Saeimas, Ministru kabineta, citu valsts un pašvaldību institūciju sadarbības partneris Sēlijas jautājumu risināšanā.

 

Autors:

Aizkraukles novada Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Foto: Eduards Kaļķis.


Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija
Nodibināta Sēlijas asociācija

Skip to content