Pasākumi februārī Ilūkstes pusē

Pasākumi februārī Ilūkstes pusē

Līdz  29. februārim Subates pilsētas bibliotēkā apskatāma Ineses Sarbajas izstāde.

 

24. februārī 9.30 pārgājiens uz Ziemeļrietumiem Bebrenē.

 

21. un 28. februārī 18.00 filmas “Pansija pilī” izrāde Bebrenes Kultūras namā.

 

28. februārī 18.00 koncerts Ilūkstes KMC.

 

Katru ceturtdienu no 18.00 – 21.00 Bebrenes KN notiek galda spēļu vakari.

 

 

Pasākumu saraksts regulāri tiek atjaunots un papildināts!


Pasākumi februārī Ilūkstes pusē
Pasākumi februārī Ilūkstes pusē
Pasākumi februārī Ilūkstes pusē
Pasākumi februārī Ilūkstes pusē
Pasākumi februārī Ilūkstes pusē

Skip to content