Pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis” Bebrenē

Pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis” Bebrenē

Kas ir Lāčplēsis? Kādam jābūt mūsdienu  Lāčplēsim? Stipram, gudram, atraktīvam…

 

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā dzīvojošie jaunieši piedalījās konkursā “Esi stiprs kā Lāčplēsis”, kuru organizēja Bebrenes VPV dienesta viesnīcas audzinātājas sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Augšdaugavas komiteju. Daudzveidīgie un atraktīvie  pārbaudījumi stiprināja jauniešu zināšanas dažādās jomās: kā pareizi iedzīt koksnē naglu, kā no kartupeļa dabūt garāko mizu, noteikt mašīnu markas, kā skaisti salocīt drēbes, jautājumi par Lāčplēša dienu un protams ka dažādas sporta aktivitātes. Sporta aktivitātes palīdzēja sagatavot LSK brīvprātīgais Ukrainas civiliedzīvotājs Jaroslavs Kosica, kas savā dzimtenē nodarbojās ar brīvo cīņu un patreiz mācās Donbasas pedagoģiskajā institūtā.

 

Jaunieši atzīst, ka pasākums patika, daži pārbaudījumi bija sarežģīti, bet interesanti.

 

Stiprākā un gudrākā “Lāčplēša” titulu ieguva A. Rukmanis. Visi konkursa dalībnieki saņēma dāvanas no Latvijas Sarkanā Krusta Augšdaugavas komitejas.

 

Paldies par pasākuma organizēšanu J. Kosicam, dienesta viesnīcas audzinātājām un konkursa žūrijai.

 

 

Latvijas Sarkanā Krusta Augšdaugavas komitejas izpilddirektore Ērika Naglinska


Pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis” Bebrenē
Pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis” Bebrenē
Pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis” Bebrenē
Pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis” Bebrenē
Pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis” Bebrenē
Pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis” Bebrenē
Pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis” Bebrenē
Pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis” Bebrenē

Skip to content