Pašvaldības atbalsts veselības aprūpē

Pašvaldības atbalsts veselības aprūpē

Atgādinām!

Ja ārstēšanās izdevumi viena mēneša periodā pārsniedz mēneša ienākumu apmēru, sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem ir pieejams vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai, kurš paredzēts ārstēšanās izdevumu apmaksai 25% apmērā, nepārsniedzot valstī noteikto minimālās algas apmēru,  šādos gadījumos:

  • onkoloģiskās saslimšanas;
  • endoprotezēšana;
  • acu operācijas;
  • citas ķirurģiskas operācijas.

 

Pensionāriem un personām ar invaliditāti pieejama:

 

  • apmaksa par trīs stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne vairāk kā 30 EUR gadā;
  • onkoloģisku saslimšanu gadījumos apmaksa par desmit stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne vairāk kā 72 EUR gadā;
  • ja ienākumi nepārsniedz 228 EUR mēnesī, apmaksa 25% apmērā no izdevumiem par ārstēšanos stacionārā vai dienas stacionārā, bet ne vairāk kā 72 EUR gadā.

 

Minētie pabalsti tiek piešķirti pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu un izdevumu apliecinošiem dokumentiem, kuros norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa. Dokumenti jāiesniedz Sociālajā dienestā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no ārstēšanās stacionārā brīža.

 

 

Ilūkstes novada Sociālais dienestsSkip to content