Pieņemts lēmums par Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību

Pieņemts lēmums par Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību

***Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde pieņēmusi lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai Augšdaugavas novada Naujenes pagasta Locikos (ierosinātājs – SIA „Daugavpils lidosta”).

***Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Augšdaugavas novada Naujenes pagasta Locikos.

***Paredzētās darbības norises vieta:  Lidostas iela 4 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44740020029), Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

***Īss paredzētās darbības raksturojums: Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstības ietvaros paredzētas vairākas darbības, tai skaitā: lidostas meža zemes atmežošana, jauna skrejceļa būvniecība, lidjoslu planēšana un stiprināšana, jauna servisa ceļa būvniecība, manevrēšanas ceļa būvniecība, gaisa kuģu perona būvniecība, pasažieru termināla būvniecība, lidlauka ugunsdzēsības un glābšanas depo būvniecība, aviācijas degvielas uzpildes stacijas būvniecība, lidlauka saimniecības telpu būvniecība, lietus ūdens attīrīšanas ietaišu būvniecība, meliorācijas sistēmas izveide, jaunu grāvju izveide, esošo grāvju tīrīšana, lidlauka administrācijas ēkas būvniecība, dabas gāzes vai šķeldas sadedzināšanas iekārtu būvniecība, sakaru un komunikāciju sistēmas, drošības aprīkojuma uzstādīšana.

***Lidostas teritorijā paredzēta Zinātnes parka objektu būvniecība un Industriālā parka objektu būvniecība. Paredzēts ierīkot automašīnu stāvlaukumu pie Zinātnes parka Biznesa inkubatora, stāvlaukumu lidostas terminālam, tai skaitā Industriālajam parkam. Kopā paredzēta stāvlaukumu ierīkošana 770 automašīnām.

***Sīkāka informācija Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā.Skip to content