Aicinām jauniešus pieteikties vasaras darbam Ilūkstes novadā

Aicinām jauniešus pieteikties vasaras darbam Ilūkstes novadā

***Aicinām jauniešus (no 15 līdz 20 gadiem), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, pieteikties vasaras darbam Ilūkstes novadā. Pieteikties var elektroniski līdz 7. maijam: Ilūkstes jaunieši, rakstot pieteikumu uz e-pastu repkova@inbox.lv, Subates jaunieši – uz e-pastu parvalde@subate.lv, bet pagastu jaunieši – uz attiecīgās pagasta pārvaldes e-pastu.

***Šajā vasarā jauninājums ir darba sadalījums pa 2 nedēļām.Skip to content