Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.

Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.

Projekta “Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” mērķis ir paaugstināt vecākā gada gājuma iedzīvotāju iesaisti brīvprātīgajā darbā, veicināt to pilsonisko aktivitāti un atbildību, kā arī sekmēt starppaaudžu mācīšanās pieredzi un NVO sadarbību Vidzemes, Latgales un Zemgales reģionos. Projekta ietvaros 5 novados un 1 republikas pilsētā 3 plānošanas reģionos (Vidzeme, Latgale, Zemgale) vismaz 120  senioriem tiks dota iespēja aktīvi iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā un piedalīties apmācībās, kas sekmēs viņu zināšanu un prasmju paaugstināšanos. Veicot brīvprātīgā darba aktivitātes, seniori sniegs atbalstu vismaz 300 iedzīvotājiem, atvieglojot to ikdienu, daloties ar savām zināšanām un prasmēm, tādējādi sekmējot viņu dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

Senioru aktivitātes koordinēs un visa veida atbalstu projekta laikā sniegs Latvijas Sarkanā Krusta reģionālās komitejas pārstāvis sadarbībā ar LSK komiteju koordinatoriem. Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteja ir viena no tām organizācijām, kas dos savu ieguldījumu projekta rezultātu sasniegšanā 2021.gada laikā. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts savu darbību ir uzsācis ar Sieviešu dienai veltīto pasākumu, kura gaitā Ilūkstes un Bebrenes vientuļās sievietes saņēma Ilūkstes novada pensionāru biedrības valdes un Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas aktīva sagatavotās dāvanas.

 

Ērika Naglinska – projekta koordinatore,

 LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore

 


Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.
Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/083.

Skip to content