Realizēts SIA „Ornaments” projekts „Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”

Realizēts SIA „Ornaments” projekts „Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”

***SIA „Ornaments” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti  un vietējo AER  izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros ir realizējis projektu  „Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.3.1.0/18/A/033).

***Dvietes ciemam ir piegādāta un uzstādīta konteinertipa katlumāja ar tehnoloģiskajām iekārtām. Katlumājas iekārtu komplekts sastāv no 2 atsevišķi pārvietojamām daļām – katla konteinera moduļa un kurināmā noliktavas, kurā ievietots pelnu transportieris, kurināmā ķēdes konveijeri un pelnu konteiners.

***Katla konteinera moduļa iekšpusē uzstādīts katls, apkures ūdens sistēma (ar sūkņiem, siltummaini u. c. iekārtām), dūmsūknis, elektriskās spēka un automātikas kontroles un vadības iekārtas, tāpat konteinera ārpusē nostiprināts dūmenis. Otrā konteinera pusē ir kaste pelnu izvadīšanai no katla, kam pieslēdz pelnu konveijeri un pelnu konteineru.

***Kurināmā noliktava ir konteinera konstrukcija, kas aprīkota ar kustīgo grīdu un hidraulisku piedziņu, kurināmo no noliktavas uz katlu pārvieto ķēdes transportieris.

***Dvietes ciemā uzstādītā konteinertipa katlumāja ir  pieslēgta komunikācijām un  darbojas automātiskajā režīmā.

 


Realizēts SIA „Ornaments” projekts „Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”
Realizēts SIA „Ornaments” projekts „Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”
Realizēts SIA „Ornaments” projekts „Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”

Skip to content