Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”

Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”

Ir noslēdzies Augšdaugavas novada  profesionālās ievirzes mākslas programmu vizuālās mākslas konkurss “RUDENS  KRĀŠŅUMS  AUGŠDAUGAVĀ”, ko organizēja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola. Konkursā piedalījās, 61 dalībnieks, iesūtot 66 darbus glezniecības, grafikas un aplikācijas tehnikās.  Konkursa pamatideja bija sekmēt bērnu un jauniešu valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanu, radot audzēkņiem iespēju līdzdarboties sava novada kultūrvides veidošanā, savas apkārtējās vides/telpas padziļinātā izpētē, mācoties saskatīt tās unikālo un īpašo skaistumu. Žūrijas darbā iejutās un ļoti skrupulozi darbojās  PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas  “Saules skola” pedagogi, Svetlana Trušele, Sarmīte Bogdanoviča, un Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vadītāja, Vanda Rimša. Katrā iesūtītajā darbā varēja vērot audzēkņu individualitāti, filozofisko pieeju radošajam procesam, un tas noslēdzās ar godalgotu vietu sadalījumu.  Pieturoties pie konkursa kritērijiem, žūrija debašu rezultātā nonāca pie kopsaucēja:

I vecumposmā 1.vieta Eliānai Baginskai (sk.Ēriks Valpēters), Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, 2.vieta  Solvijai Maskaļūnei (sk.Anita Jasinska), Naujenes Mūzikas un mākslas skola, 3.vieta Angelīnai Ostrovskai (sk.Anita Jasinska), Rodrigo Jaudzemam (sk. Vita Kāpostiņa-Tuča), Špoģu Mūzikas un mākslas skola , II vecumposmā 1.vieta Maksimam Ivanovam (sk. Vita Kāpostiņa-Tuča), ŠMMS, 2.vieta Katrīnai Kuļikovai (sk.Anita Jasinska), NMMS,  Adriānai Brakovskai (sk.Anita Jasinska), ŠMMS,  3.vieta Montai Pupiņai (sk.Ēriks Valpēters), IMMS, Alisei Brakovskai (sk.Anita Jasinska), ŠMMS,  III vecumposmā  1.vieta Angelīnai Gatiņai (sk.Anita Jasinska), ŠMMS , 2.vieta  Jekaterinai Laskinai (sk. Anita Jasinska), ŠMMS 3.vieta Patrīcijai Jasevičai   (sk.Ēriks Valpēters), IMMS. Atzinības (4.vieta) ieguvēji arī ir laureātu sarakstā, jo viņu radošā doma un redzējums neatpalika no pirmo vietu ieguvējiem, tikai pietrūka pavisam maz, nianšu simtdaļas. Atzinības ieguva I vecumposmā  Renārs Matisāns (sk.Anita Jasinska), ŠMMS,   Arina Rudņeva (sk.Anita Jasinska), NMMS, Sintija Vidže (sk.Nataļja Krjukova), IMMS, II vecumposmā Ervīns Vasiļevskis (sk.Nataļja Krjukova), IMMS, Annija Ozoliņa (sk.Anita Jasinska), ŠMMS, Nikolajs Obrazcovs (sk.Vita Kāpostiņa-Tuča), ŠMMS, Viktorija Berkmane (sk.Nataļja Krjukova), IMMS,  Elīza Tucika (sk.Ēriks Valpēters), IMMS, Martins Gaščuks (sk.Anita Jasinska), NMMS, Justīne Lepa (sk.Ilona Linarte-Ruža), IMMS,  III vecumposmā  Elīze Daniela Cīrule (sk.Anita Jasinska), ŠMMS,  Viviāna Potjomkina (sk.Ēriks Valpēters), IMMS, Marta Daniela Maļinovska (sk.Ilona Linarte-Ruža), IMMS,  Maksims Petrovs (sk.Vita Kāpostiņa-Tuča), ŠMMS, Einārs Juhņevičs (sk.Vita Kāpostiņa-Tuča), ŠMMS, Linda Rušeniece (sk.Anita Jasinska), ŠMMS.  Liela nozīme konkursantu izglītībā ir pedagogu darbam, kas iedrošina un vada audzēkni, cenšoties  izprast viņa domu gaitu katrā uzdevumā, ieteikt kā idejas realizācijai, tā pareizos tehniskos un vizuālos paņēmienus. Katrai skolai izveidojies savs rokraksts, un  to laika gaitā attīsta gan pedagogi gan audzēkņi. Mūsu spēks ir talantīgie un darboties griboši jaunieši, lai arī kurā novada teritorijas daļā mēs atrastos, tas ir kopējais gandarījums un lepnus.

            Konkursa darbu izstādi varēs skatīt Ilūkstes Bērnu bibliotēkā un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā no 15.11.2021.

 

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore,

projekta koordinatore                                                                                 Ilona Linarte-Ruža


Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”
Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”
Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”
Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”
Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”
Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”
Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”
Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”
Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”
Darbu izstāde “rudens krāšņums augšdaugavā”

Skip to content