Sasniegumi 23. atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē „Piena ceļš”

Sasniegumi 23. atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē „Piena ceļš”

2023. gada 4. aprīlī tiešsaistes ZOOM platformā notika atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde, ko rīkoja Rīgas Mākslas un Mediju tehnikums. Tekstilmateriālu tehnoloģijas šogad izvēlējās Everita Lapeško no 9.c klases.

Skolniece izstrādāja trīs dimensiju funkcionālā dizaina objektu – somiņu un iekļuva finālā. Everita par savu veikumu nopelnīja ekselences medaļu un ekselences medaļas apliecinājumu, kā arī Sertifikātu ar iespēju iestāties RMMT tekstilmākslas un Apģērbu dizaina nodaļā Tekstilmateriālu dizaina vai Apģērbu dizaina programmā. 

Apsveicam čaklo rokdarbnieci!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja V. LinčikaSkip to content