SIA “Ilūkstes siltums” ir pabeigusi siltumtīklu izbūvi, turpinās katlumājas būvniecība

SIA “Ilūkstes siltums” ir pabeigusi siltumtīklu izbūvi, turpinās katlumājas būvniecība

SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajā projektā “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, tika pabeigta jaunu siltumapgādes tīklu izbūve aptuveni 800 metru garumā, kas nodrošinās 5 jaunu klientu pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

10.06.2021. Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta rezultātā tiks uzlabota Ilūkstes siltumapgādes sistēmas efektivitāte, nodrošināta iespēja jauniem klientiem pieslēgtiem un saņemt centralizētās siltumapgādes sistēmas pakalpojumus, kā arī samazināsies ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 676 389.99 EUR, tai skaitā kopējās attiecināmās izmaksas 559 000.00 EUR, no kurām ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums veido 40% jeb 223 600.00 EUR.

Projektā “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, turpinās būvniecības darbi, kurus veic iepirkuma procedūrā izvēlētais būvnieks SIA “P.M.G.”.

 

Publicēts: 18.06.2021.Skip to content