SIA “Ornaments” aicina darbā juriskonsultu

SIA “Ornaments” aicina darbā juriskonsultu

JURISKONSULTS

(profesijas kods 2619 01)

SIA “ORNAMENTS” (Reģistrācijas Nr. 41503003743) aicina darbā JURISKONSULTU.

Mēs  piedāvājam:

 • Amatu uz nenoteiktu laiku.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu atbilstoši Latvijas Republikas Darba likuma  un SIA “ORNAMENTS” normatīvo aktu noteikumiem.

 

Darba pienākumi:

 • Izstrādāt un piedalīties juridisku dokumentu sagatavošanā, kuri nepieciešami uzņēmuma funkciju veikšanai.
 • Piedalīties saimniecisko līgumu noslēgšanas darbā, to tiesiskās ekspertīzes veikšanā, kolektīvo līgumu noteikumu un nozaru tarifu vienošanās izstrādē, kā arī jautājumu izskatīšanā par debitoru un kreditoru parādiem.
 • Sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām par juridiska rakstura jautājumiem.
 • Konsultēt vadību juridiskos jautājumos.
 • Sagatavot materiālus iesniegšanai tiesā, kā arī citās iestādēs.
 • Sastādīt dažādus līgumprojektus uzņēmuma interesēs.
 • Spēja pārzināt juridiskās metodes.
 • Spēja izmantot problēmas atrisināšanai lietderīgāko juridisko metodi.
 • Pildīt citus Sabiedrības vadības mutiskus vai rakstiskus uzdevumus, kas saistīti ar Sabiedrības saimnieciskās darbības īstenošanas jautājumiem.
 • Izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas.

 

Prasības kandidātam:

 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.
 • Zināšanas juridisko dokumentu izstrādē un noformēšanā;
 • Prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internets).
 • Valsts valodas prasme C1 līmenī.
 • Komunikācijas prasme, kā arī orientācija uz klientu un ētiskums;
 • Veikt darbu patstāvīgi un prasme argumentēt viedokli.
 • Strādāt komandā.
 • Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.
 • Meklēt un atlasīt informāciju.
 • Pārliecināt citus un prast argumentēt savu viedokli.
 • Ievērot darba higiēnas un drošības prasības, kā arī ievērot profesionālās ētikas principus.
 • Iegūt un izmantot informāciju, lietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, kā arī ievērot informācijas datu aizsardzību un konfidencialitāti.
 • Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas.

 

Darbības joma: Pakalpojumi.

Darba alga: EUR 1026,00.

Darba laika veids: Normālais darba laiks

Slodzes tips: Viena vesela slodze

Nodarbinātības veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Darba vietas adrese: SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447.

Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.

Tālrunis uzziņai: 65462157.

Aktuāla līdz: Motivētu pieteikuma vēstuli, darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae) un izglītības dokumentu kopijas līdz 24.05.2024. iesniegt SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā vai elektroniski pa e-pastu: ornaments@ilukste.lv ar norādi “JURISKONSULTS”.

 

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs dodat atļauju fizisku personu datu apstrādei atlases nolūkos.Skip to content