Siltumtīklu būvdarbi turpinās, noslēgts līgums arī par katlumājas būvniecību

Siltumtīklu būvdarbi turpinās, noslēgts līgums arī par katlumājas būvniecību

SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajā projektā “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, ziemas sezonas laikā būvniecības darbi tika apturēti. Darbi tiks atsākti iestājoties siltākam laikam. Projektu plānots pabeigt līdz 2021.gada vasarai, savukārt pašu projektu līdz 2021.gada beigām.

Otrajā SIA “Ilūkstes siltums” īstenotā projekta “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, realizācijai izsludinātā iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība esošās biomasas katlumājas pārbūvei Ilūkstē”, id. Nr. IL-K-2020/KF_1, noslēdzās 28.01.2021.

Iepirkuma procedūras rezultātā 01.03.2021. SIA “Ilūkstes siltums” ar iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA “P.M.G.”, reģ. Nr. 50003699021, noslēdza Būvdarbu līgumu Nr. Nr. IL-K-2020/KF_1 par līguma cenu 770 000,00 EUR bez PVN. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz nākamajai apkures sezonai.

 

Publicēts: 19.03.2021.

 Skip to content